Funció FileDateTime

Torna una cadena que conté la data i l'hora en què es va crear o es va modificar per últim cop un fitxer.

Sintaxi:


FileDateTime (Text As String)

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que conté una especificació de fitxer no ambigua (sense comodins). També podeu utilitzar la notació URL.

Aquesta funció determina l'hora exacta de creació de l'última modificació d'un fitxer, retornada en el format "MM.DD.YYYY HH.MM.SS".

Podeu definir la configuració regional per a controlar el format de nombres, dates i monedes al LibreOffice BASIC a ▸ Paràmetres de la llengua ▸ Llengües. En codis de format del BASIC, el punt decimal (.) sempre s'utilitza com a espai reservat per al separador decimal definit a la vostra configuració regional i es reemplaçarà pel caràcter corresponent.

El mateix és aplicable a la configuració regional pel que fa al format de la data, l'hora i la moneda. El codi de format del Basic s'interpretarà i es mostrarà segons la configuració regional.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!