Expressió FileCopy

Copia un fitxer.

Sintaxi:


FileCopy TextFrom As String, TextTo As String

Paràmetres:

TextFrom: Qualsevol expressió d'enter que especifica el nom del fitxer que voleu copiar. L'expressió pot contenir informació addicional del camí i de la unitat. Si ho voleu, podeu introduir un camí en notació URL.

TextTo: Qualsevol expressió d'enter que especifica on voleu copiar el fitxer font. L'expressió pot contenir la unitat de destinació, el camí, el nom del fitxer o el camí en notació d'URL.

Icona de nota

Només podeu utilitzar l'expressió FileCopy per copiar els fitxers que no són oberts.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

76 No s'ha trobat el camí

Exemple:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!