Expressió ChDrive

Canvia la unitat actual.

Icona d'avís

Aquesta expressió ara mateix no funciona tal com es documenta. Consulteu aquest informe d'error per a obtenir més informació.


Sintaxi:


ChDrive Text As String

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que conté la lletra d'unitat de la unitat nova. Si ho voleu, podeu utilitzar la notació URL.

Cal assignar una lletra majúscula a la unitat. Amb el Windows, la lletra que assigneu a la unitat està restringida per la configuració de LASTDRV. Si l'argument d'unitat és una cadena de diversos caràcters, només és rellevant la primera lletra. Si intenteu accedir a una unitat inexistent, es produeix un error al qual podeu respondre amb l'expressió OnError.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

68 El dispositiu no està disponible

76 No s'ha trobat el camí

Exemple:


Sub ExampleChDrive
    ChDrive "D" ' Només és possible si existeix la unitat 'D'.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!