Expressió ChDrive

Canvia la unitat actual.

warning

Some DOS-specific file and directory functions are no longer provided in LibreOffice, or their function is only limited. For example, support for the ChDir, ChDrive and CurDir functions is not provided. Some DOS-specific properties are no longer used in functions that expect file properties as parameters (for example, to differentiate from concealed files and system files). This ensures the greatest possible level of platform independence for LibreOffice. Therefore this feature is subject to removal in a future release.


note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Sintaxi:


  ChDrive Text As String

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que conté la lletra d'unitat de la unitat nova. Si ho voleu, podeu utilitzar la notació URL.

Cal assignar una lletra majúscula a la unitat. Amb el Windows, la lletra que assigneu a la unitat està restringida per la configuració de LASTDRV. Si l'argument d'unitat és una cadena de diversos caràcters, només és rellevant la primera lletra. Si intenteu accedir a una unitat inexistent, es produeix un error al qual podeu respondre amb l'expressió OnError.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

68 El dispositiu no està disponible

76 No s'ha trobat el camí

Exemple:


  Sub ExampleChDrive
      ChDrive "D" ' Només és possible si existeix la unitat 'D'.
  End Sub

Ens cal la vostra ajuda!