Gesti贸 de fitxers

Aqu铆 es descriuen les funcions i les expressions per gestionar fitxers.

Expressi贸 ChDir

Canvia el directori o la unitat actuals.

Expressi贸 ChDrive

Canvia la unitat actual.

Funci贸 CurDir

Returns a variant string that represents the current path .

Funci贸 Dir

Torna el nom d'un fitxer, d'un directori, o de tots els fitxers i els directoris d'una unitat o d'un directori que coincideixin amb el cam铆 de cerca especificat.

Funci贸 FileAttr

Retorna el mode d'acc茅s o el n煤mero d'acc茅s de fitxer d'un fitxer que es va obrir amb l'expressi贸 Open. El n煤mero d'acc茅s del fitxer dep猫n del sistema operatiu (OSH = Operating System Handle).

Expressi贸 FileCopy

Copia un fitxer.

Funci贸 FileDateTime

Torna una cadena que cont茅 la data i l'hora en qu猫 es va crear o es va modificar per 煤ltim cop un fitxer.

Funci贸 FileExists

Determina si un fitxer o un directori est脿 disponible al suport de dades.

Funci贸 FileLen

Torna la longitud d'un fitxer en bytes.

Funci贸 GetAttr

Torna un patr贸 de bits que identifica el tipus de fitxer o el nom d'un volum o d'un directori.

GetPathSeparator Funci贸

Retorna el separador de directoris, que dep猫n del sistema operatiu, utilitzat per a especificar els camins dels fitxers.

Expressi贸 Kill

Suprimeix un fitxer d'un disc.

Expressi贸 MkDir

Diagrama d'extractes MkDir

Crea un directori nou en un suport de dades.

Expressi贸 Name

Canvia el nom d'un fitxer o directori existent.

Expressi贸 RmDir

Suprimeix un directori existent d'un suport de dades.

Expressi贸 SetAttr

Estableix la informaci贸 d'atribut d'un fitxer especificat.

Ens cal la vostra ajuda!