Expressió Seek

Defineix la posició per a l'escriptura o la lectura següent en un fitxer que es va obrir amb l'expressió Open.

Per a fitxers d'accés aleatori, l'expressió Seek defineix el nombre del registre següent al qual s'accedirà.

Per a la resta de fitxers, l'expressió Seek defineix la posició de bytes en la qual s'ha de produir l'operació següent.

Vegeu també: Open, Seek.

Sintaxi:


Seek[#FileNumber], Position (As Long)

Paràmetres:

FileNumber: El nombre del canal de dades utilitzat a l'expressió Open

Posició: La posició de la lectura o l'escriptura següent. La posició pot ser una xifra entre 1 i 2.147.483.647. Segons el tipus de fitxer, la posició indica el número del registre (fitxers en mode aleatori) o la posició de byte (ftxers en mode binari, de sortida, afegeix o d'entrada). El primer byte d'un fitxer és la posició 1, el segon byte és la posició 2, etc.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

52 El nom o el número del fitxer és incorrecte

Ens cal la vostra ajuda!