Funció Eof

Determina si la busca del fitxer ha arribat al final d'un fitxer.

Sintaxi:


Eof (intexpression As Integer)

Valor de retorn:

Bool

Paràmetres:

Intexpression: Qualsevol expressió d'enter que avalua el nombre d'un fitxer obert.

Utilitzeu EOF per a evitar errors quan intenteu obtenir entrada passat el final d'un fitxer. Quan utilitzeu les expressions Input o Get per a llegir des d'un fitxer, la busca del fitxer és avançada pel nombre de bytes llegits. Quan s'arriba al final del fitxer, EOF torna el valor «Cert» (-1).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

52 El nom o el número del fitxer és incorrecte

Exemple:

Ens cal la vostra ajuda!