Expressió Write#

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Put# statement to write data to a binary or a random file.


Sintaxi:

Diagrama d'extractes d'escriptura


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Paràmetres:

fileNum Qualsevol expressió numèrica que contingui el número de fitxer establert per l'expressió Open per al fitxer respectiu.

Expressió llista variables o expressions que voleu introduir en un fitxer separats per comes.

Si la llista d'expressions s'omet, l'expressió Write afegeix una línia buida al fitxer.

Per afegir una llista d'expressions a un fitxer nou o existent, cal obrir el fitxer en mode Sortida o Afegeix.

Les cadenes que escriviu es col·loquen entre cometes i se separen amb comes. No cal que introduïu aquests delimitadors a la llista d'expressions.

Cada expressió de Write produeix un símbol de final de línia com a última entrada.

Els nombres amb delimitadors decimals es converteixen segons la configuració regional.

Exemple:

Ens cal la vostra ajuda!