Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Sintaxi:

Diagrama d'estats d'entrada de línia


Line Input #fileNum, variable

Paràmetres:

fileNum Nombre del fitxer que conté les dades que voleu llegir. El fitxer s'ha d'haver obert per endavant amb l'expressió Open utilitzant la paraula clau INPUT.

variable: The name of the variable that stores the result.

Amb l'expressió Line Input#, podeu llegir cadenes d'un fitxer obert en una variable. Les variables de cadena es llegeixen línia a línia fins al primer salt de carro (Asc=13) o línia nova (Asc=10). Les marques de final de línia no s'inclouen a la cadena resultant.

Exemple:

Ens cal la vostra ajuda!