Funcions d'Entrada/Sortida de fitxer

Expressió Get

Llegeix un registre d'un fitxer relatiu, o una seqüència de bytes d'un fitxer binari, en una variable.

Expressió Input#

Llegeix les dades d'un fitxer seqüencial obert.

Expressió LineInput#

Llegeix les cadenes d'un fitxer seqüencial en una variable.

Expressió Put

Escriu un registre d'un fitxer relatiu o d'una seqüència de bytes en un fitxer binari.

Expressió Write

Escriu dades en un fitxer seqüencial.

Funció Loc

Torna la posició actual en un fitxer obert.

Funció Seek

Torna la posició per a l'escriptura o la lectura següent en un fitxer que es va obrir amb l'expressió open.

Funció Eof

Determina si la busca del fitxer ha arribat al final d'un fitxer.

Funció Lof

Torna la mida d'un fitxer obert en bytes.

Ens cal la vostra ajuda!