Funció QBColor

Torna el codi de color RGB del color passat com a valor de color a través d'un sistema de programació anterior basat en l'MS-DOS.

Sintaxi:

QBColor (ColorNumber As Integer)

Valor de retorn:

Long

Paràmetres:

ColorNumber: Qualsevol expressió d'enter que especifica el valor de color passat per un sistema de programació anterior basat en l'MS-DOS.

Es poden assignar els valors següents a ColorNumber:

0 : Negre

1 : Blau

2 : Verd

3 : Cian

4 : Vermell

5 : Magenta

6 : Groc

7 : Blanc

8 : Gris

9 : Blau clar

10 : Verd clar

11 : Cian clar

12 : Vermell clar

13 : Magenta clar

14 : Groc clar

15 : Blanc brillant

Aquesta funció només s'utilitza per a convertir a partir d'aplicacions anteriors de l'MS-DOS basades en el BASIC que utilitzen els codis de color anteriors. La funció torna un valor d'enter gran que indica el color que cal utilitzar a l'EID del LibreOffice.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext,0,"Color " & iColor
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!