Funció Red

Returns the Red component of the specified composite color code.

Sintaxi:


Red (ColorNumber As Long)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetre:

ColorNumber Expressió d'enter gran que especifica qualsevol codi de color compost per al qual retornar el component vermell.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

tip

El diàleg del selector de color detalla els components vermell verd i blau d'un codi de color compost així com la seva expressió hexadecimal.Canviar el color del text i seleccionar el color personalitzat mostra el diàleg del selector de color.


Exemple:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "El color " & lVar & " consta de:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!