Funció Red

Retorna el component vermell del codi de color compost especificat.

Sintaxi:


Red (ColorNumber As Long)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

ColorNumber Expressió d'enter gran que especifica qualsevol codi de color compost per al qual retornar el component vermell.

warning

Under VBA compatibility mode (Option VBASupport 1), the function Red() is incompatible with VBA colors, when color from previous call to function RGB [VBA] is passed.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

tip

El diàleg del selector de color detalla els components vermell verd i blau d'un codi de color compost així com la seva expressió hexadecimal.Canviar el color del text i seleccionar el color personalitzat mostra el diàleg del selector de color.


Exemple:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "El color " & lVar & " consta de:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!