Funció Green

Torna el component verd del codi de color determinat.

Sintaxi:


Green (Color As Long)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetre:

Color: Expressió d'enter gran que especifica un codi de color per al qual cal tornar el component verd.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  Msgbox "El color " & lVar & " conté els components:" & Chr(13) &_
    "red = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!