Funció Blue

Retorna el component blau del codi de color compost especificat.

Sintaxi:


Blue (Color As Long)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetre:

Color value: Long integer expression that specifies any composite color code for which to return the blue component.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

tip

El diàleg del selector de color detalla els components vermell verd i blau d'un codi de color compost així com la seva expressió hexadecimal.Canviar el color del text i seleccionar el color personalitzat mostra el diàleg del selector de color.


Exemple:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "El color " & lVar & " consta de:" & Chr(13) &_
    "vermell= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "verd= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blau= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!