Funcions de color

En aquesta secció es descriuen les funcions d'execució que s'utilitzen per definir colors.

Funció Blue

Torna el component blau del codi de color especificat.

Funció Green

Torna el component verd del codi de color determinat.

Funció Red

Torna el component vermell del codi de color especificat.

Funció QBColor

Torna el codi de color RGB del color passat com a valor de color a través d'un sistema de programació anterior basat en l'MS-DOS.

Funció RGB

Torna un valor de color d'enter gran que consta de components vermells, verds i blaus.

Ens cal la vostra ajuda!