Funcions de color

En aquesta secció es descriuen les funcions d'execució que s'utilitzen per definir colors.

Funció Blue

Retorna el component blau del codi de color compost especificat.

Funció Green

Retorna el component verd del codi de color compost especificat.

Funció Red

Retorna el component vermell del codi de color compost especificat.

Funció QBColor

Torna el codi de color RGB del color passat com a valor de color a través d'un sistema de programació anterior basat en l'MS-DOS.

Funció RGB

Retorna un enter Long del valor del color, el qual es composa de vermell, verd i blau.

Funció RGB [VBA]

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components, according to VBA color formula.

Ens cal la vostra ajuda!