Funció InputBox

Mostra un indicador en un diàleg en què l'usuari pot introduir text. L'entrada s'assigna a una variable.

L'expressió InputBox és un còmode mètode d'introduir text a través d'un diàleg. Confirmeu l'entrada fent clic a D'acord o prement Retorn. L'entrada es torna com a valor de retorn de la funció. Si tanqueu el diàleg amb Cancel·la, InputBox torna a la cadena de longitud zero ("").

Sintaxi:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Paràmetres:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

títol: expressió de cadena que es mostra a la barra de títol del quadre de diàleg.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Valor de retorn:

Cadena

Exemple:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Introduïu una frase:","Benvolgut usuari")
    MsgBox ( sText , 64, "Confirmació de frase")
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!