Funcions d'entrada en pantalla

En aquesta secció es descriuen les funcions d'execució que s'utilitzen per controlar l'entrada en pantalla.

Funció InputBox

Mostra un indicador en un diàleg en què l'usuari pot introduir text. L'entrada s'assigna a una variable.

Ens cal la vostra ajuda!