Funcions de visualització

En aquesta secció es descriuen les funcions de temps d'execució que s'utilitzen per extreure informació a la visualització de pantalla.

Expressió MsgBox

Mostra un quadre de diàleg que conté un missatge.

Funció MsgBox

Mostra un quadre de diàleg que conté un missatge i torna un valor.

Expressió Print

Extreu les cadenes o expressions numèriques especificades a un diàleg o a un fitxer.

Ens cal la vostra ajuda!