Funcions d'E/S de pantalla

En aquesta secció es descriuen les funcions en temps d'execució utilitzades per cridar diàlegs per a l'entrada i la sortida d'entrades d'usuari.

Funcions de visualització

En aquesta secció es descriuen les funcions de temps d'execució que s'utilitzen per extreure informació a la visualització de pantalla.

Funcions d'entrada en pantalla

En aquesta secció es descriuen les funcions d'execució que s'utilitzen per controlar l'entrada en pantalla.

Funcions de color

En aquesta secció es descriuen les funcions d'execució que s'utilitzen per definir colors.

Ens cal la vostra ajuda!