La biblioteca ScriptBindingLibrary

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu Eines ▸ Macros ▸ Organitza els diàlegs i seleccioneu el contenidor Diàlegs del LibreOffice.


Descripció

La llibreria ScriptBindingLibrary només conté diàlegs, l'utilitzen els scripts d'exemple Ressaltats LibreOffice. Els seus diàlegs són compartits pels scripts d'exemple Beanshell, Java i JavaScript.

Executant qualsevol script d'exemple Destacat es carrega en memòria la llibreria ScriptBindingLibrary.

note

El LibreOffice Basic no empra aquesta biblioteca.


Selector de macros Basic

Scripts Java i JavaScript en Beanshell

Ens cal la vostra ajuda!