Pas de procediment

Executa la macro i l'atura després del procediment següent.

Podeu utilitzar aquesta ordre juntament amb l'ordre Observador per resoldre errors.

Icona

Pas del procediment

Ens cal la vostra ajuda!