Pas únic

Executa la macro i l'atura després de l'ordre següent.

Podeu utilitzar aquesta ordre juntament amb l'ordre Observador per resoldre errors.

Icona

Pas únic

Ens cal la vostra ajuda!