Esdeveniments

Definiu l'assignació d'esdeveniments per al control o el diàleg seleccionat. Els esdeveniments disponibles depenen del tipus de control seleccionat.

En rebre el focus

Aquest esdeveniment es produeix si un control rep el focus.

En perdre el focus

Aquest esdeveniment es produeix si un control perd el focus.

En prémer una tecla

Aquest esdeveniment es produeix quan l'usuari prem qualsevol tecla mentre el control té el focus.

En deixar anar una tecla

Aquest esdeveniment es produeix quan l'usuari deixa anar una tecla mentre el control té el focus.

Modificat

Aquest esdeveniment es produeix, quan el control perd el focus i el contingut del control ha canviat des que va perdre el focus.

En modificar text

Aquest esdeveniment es produeix si introduïu o modifiqueu un text en un camp d'entrada.

L'estat de l'element ha canviat

Aquest esdeveniment es produeix si l'estat del camp control es canvia, per exemple, de marxat a no marcat.

El ratolí és dins

Aquest esdeveniment es produeix quan el ratolí entra al control.

En moure el ratolí mentre es prem una tecla

Aquest esdeveniment es produeix quan el ratolí s'arrossega mentre es prem una tecla.

En moure el ratolí

Aquest esdeveniment es produeix quan el ratolí es mou sobre el control.

En prémer el botó del ratolí

Aquest esdeveniment es produeix quan el botó del ratolí es prem mentre la busca del ratolí es troba al control.

En deixar anar el botó del ratolí

Aquest esdeveniment es produeix quan el botó del ratolí es deixa anar mentre la busca del ratolí es troba al control.

El ratolí és fora

Aquest esdeveniment es produeix quan el ratolí surt del control.

En ajustar

Aquest esdeveniment es produeix quan s'està arrossegant una barra de desplaçament.

Ens cal la vostra ajuda!