General

Definiu les propietats del control o del diàleg seleccionat. Les propietats disponibles depenen del tipus de control seleccionat. Les propietats següents, per tant, no estan disponibles per a tots els tipus de control.

Alineació

Especifiqueu l'opció d'alineació per al control seleccionat.

Alçada

Especifiqueu l'alçada del control o del diàleg actual.

Alçada de la fila

Especifica l'alçada de cada fila d'un control d'arbre, en píxels.

Si el valor especificat és inferior o igual a zero, l'alçada de la fila és l'alçada màxima de totes les files.

El valor per defecte és 0.

Amplada

Especifiqueu l'amplada del control o del diàleg actual.

Aturada de tabulació

Seleccioneu el comportament del focus del control actual quan utilitzeu la tecla Tabulador.

Per defecte

Només els controls d'entrada reben focus quan s'utilitza la tecla Tab. Els controls que no tenen entrada com els que són estàtics, s'ometen.

No

Quan s'utilitza la tecla tabulador, el focus omet el control.

El control es pot seleccionar amb la tecla Tabulador.


Barra de desplaçament

Afegeix el tipus de barra de desplaçament que especifiqueu en un quadre de text.

Barra de desplaçament

Afegeix el tipus de barra de desplaçament que especifiqueu en un quadre de text.

Botó de selecció de valors

Seleccioneu «Sí» per a afegir botons de selecció de valors a un control numèric, de moneda, de data o d'hora per a permetre que s'incrementi o es redueixi el valor d'entrada amb els botons de cursor.

Botó per defecte

Seleccioneu «Sí» per a convertir el control de botó actual en la selecció per defecte. Si premeu Torna al diàleg, s'activa el botó per defecte.

Canvi gran

Especifiqueu el nombre d'unitats que cal desplaçar quan un usuari fa clic a l'àrea entre el botó lliscant i les fletxes en una barra de desplaçament.

Canvi petit

Especifiqueu el nombre d'unitats que es desplaçarà quan un usuari faci clic en una fletxa d'una barra de desplaçament.

Caràcters de contrasenya

Introduïu un caràcter que es mostrarà en lloc dels caràcters que s'escriuen. Això es pot utilitzar per introduir contrasenyes en controls de text.

Color de fons

Especifiqueu el color de fons del control actual.

Data

Especifiqueu la data per defecte que es mostrarà al control de Data.

Data màx.

Especifiqueu el límit superior per a un control de data.

Data mín.

Especifiqueu el límit inferior per a un control de data.

Desplegable

Seleccioneu "Sí" per habilitar l'opció desplegable per a controls de llista o de quadre combinat. Un camp de control desplegable té un botó de cursor al qual podeu fer clic per obrir una llista de les entrades de formulari existents.

Edita la màscara

Especifiqueu la màscara d'edició per a un control de patró. És un codi de caràcter que defineix el format d'entrada per al control.

Heu d'especificar un caràcter de màscara per a cada caràcter d'entrada de la màscara d'edició per restringir l'entrada als valors que es llisten a la taula següent:

Caràcter

Significat

L

Una constant de text. Aquest caràcter no pot ser modificat per l'usuari.

a

Es poden introduir caràcters a-z. Si s'introdueix una majúscula, es converteix automàticament en minúscula.

A

Els caràcters de la A a la Z es poden introduir aquí. Si s'introdueix una minúscula, es converteix en majúscula automàticament

c

Els caràcters de la a a la z i del 0 al 9 es poden introduir aquí. Si s'introdueix una majúscula, es converteix en minúscula automàticament.

C

Els caràcters de la a a la z i del 0 al 9 es poden introduir aquí. Si s'introdueix una majúscula, es converteix en minúscula automàticament

N

Només es poden introduir els caràcters del 0 al 9.

x

Es poden introduir tots els caràcters imprimibles.

X

Es poden introduir tots els caràcters imprimibles. Si s'introdueix una minúscula, es converteix en majúscula automàticament.


Editable

Especifica si els nodes del control d'arbre són editables.

El valor per defecte és FALS.

Emplenament automàtic

Seleccioneu "Sí" per habilitar la funció Emplenament automàtic per al control seleccionat.

Entrada de línies múltiples

Seleccioneu "Sí" per permetre l'entrada de diverses línies al control. Premeu Retorn per inserir un salt de línia manual al control.

Enumera les entrades

Especifiqueu les entrades d'un control de llista. Una línia pren una entrada de llista. Premeu Maj+Retorn per inserir una línia nova.

Es mostra l'arrel

Especifica si el node d'arrel del control d'arbre es mostra.

Si l'arrel que es mostra es defineix en FALS, el node d'arrel d'un model ja no serà un node vàlid per al control d'arbre i no es podrà utilitzar amb cap mètode de XTreeControl.

El valor per defecte és CERT.

Escala

Canvia d'escala la imatge perquè s'ajusti a la mida del control.

Estat

Seleccioneu l'estat de selecció del control actual.

Estat triple

Seleccioneu "Sí" per permetre que una casella de selecció tingui tres estats (activada, sense activar i ombrejada) en lloc de dos (activada i sense activar).

Etiqueta

Especifica l'etiqueta del control actual. L'etiqueta es mostra juntament amb el control.

Podeu crear etiquetes de línies múltiples si inseriu salts de línia manuals a l'etiqueta mitjançant Maj+Retorn.

Format d'hora

Seleccioneu el format que s'utilitzarà per als controls d'hora.

Format de la data

Especifiqueu el format desitjat per a un control de data. Un control de data interpreta l'entrada de l'usuari segons la configuració del format.

Format estricte

Seleccioneu "Sí" per permetre només la introducció de caràcters vàlids en un control numèric, de moneda, de data o d'hora.

Gràfics

Especifiqueu la font dels gràfics d'un botó o d'un control d'imatge. Feu clic a "..." per seleccionar un fitxer.

Habilitat

Seleccioneu "Sí" per habilitar el control. Si el control està inhabilitat, es mostra ombrejat al diàleg.

Hora màx.

Especifiqueu el valor de temps màxim per a un control de temps.

Hora mín.

Especifiqueu el valor de temps mínim per a un control de temps.

Imprimeix

Seleccioneu «Sí» per a incloure el control actual a la impressió d'un document.

Invoca l'aturada del mode d'edició

Especifica què passa quan l'edició es veu interrompuda seleccionant un altre node a l'arbre, un canvi a les dades de l'arbre, o per algun altre mitjà.

Si definiu aquesta propietat en CERT es desen automàticament els canvis quan s'interromp l'edició. FALS significa que l'edició s'ha cancel·lat i que els canvis es perdran.

El valor per defecte és FALS.

Joc de caràcters

Seleccioneu el tipus de lletra que cal utilitzar per mostrar el contingut del control actual.

Longitud màxima del text

Especifiqueu el nombre màxim de caràcters que l'usuari pot introduir.

Mida visible

Especifiqueu la longitud del botó lliscant d'un control de barra de desplaçament.

Mostra les anses

Especifica si s'han de mostrar les anses dels nodes.

Les anses són línies de punts que mostren la jerarquia del control d'arbre.

El valor per defecte és CERT.

Mostra les anses de l'arrel

Especifica si les anses dels nodes també s'han de mostrar al nivell d'arrel.

El valor per defecte és CERT.

Màscara literal

Especifiqueu els valors inicials que es mostraran en un control de patró. Això ajuda l'usuari a identificar quins valors s'admeten en un control de patró. La màscara literal està restringida pel format especificat a la màscara d'edició.

Nom

Inseriu un nom per al control actual. Aquest nom s'utilitza per identificar el control.

Només de lectura

Seleccioneu «Sí» per a evitar que l'usuari editi el valor del control actual. El control està habilitat i es pot centrar però no es pot modificar.

Ordre

Especifiqueu l'ordre en què els controls reben el focus quan es prem la tecla Tabulador al diàleg. En entrar a un diàleg, el control amb l'ordre més baix (0) rep el focus. En prémer la tecla Tabulador el focus canvia successivament als altres controls tal com s'especifica amb el seu número d'ordre.

Inicialment, els controls reben nombres en l'ordre en què s'afegeixen al diàleg. Podeu canviar els nombres d'ordre per als controls. El LibreOffice Basic actualitza els nombres d'ordre automàticament per evitar nombres duplicats. Als controls que no es poden centrar també se'ls assigna un valor però s'ometen en utilitzar la tecla Tabulador.

Orientació

Especifiqueu l'orientació per a un control de barra de desplaçament.

PosicióX

Especifiqueu la distància del control actual des de la part esquerra del diàleg.

PosicióY

Especifiqueu la distància del control actual des de la part superior del diàleg.

Precisió decimal

Especifiqueu el nombre de llocs decimals que es mostraran per a un control numèric o de moneda.

Pàgina (pas)

Especifiqueu el número de la pàgina de diàleg a la qual està assignat el control actual, o el número de pàgina del diàleg que voleu editar. Si un diàleg només té una pàgina, definiu el seu valor Pàgina (Pas) en 0.

Seleccioneu Pàgina (Pas) = 0 per fer que un control sigui visible a totes les pàgines de diàleg.

Per canviar entre pàgines de diàleg durant l'execució, cal que creeu una macro que canviï el valor de Pàgina (Pas).

Recompte de línies

Introduïu el nombre de línies que es mostraran per a un control de llista. Per a quadres combinats, aquest valor només està actiu si l'opció desplegable està habilitada.

Repeteix

Repeteix els esdeveniments activats quan manteniu premut el ratolí en un control com ara un botó de selecció de valors.

Retard

Especifica el retard en mil·lisegons entre esdeveniments activats per la barra de desplaçament. Un esdeveniment activat es produeix quan feu clic en una fletxa de la barra de desplaçament o quan feu clic a l'àrea de fons d'una barra de desplaçament. Els esdeveniments activats repetits es produeixen si manteniu el botó del ratolí premut quan feu clic en una fletxa de la barra de desplaçament o quan feu clic a l'àrea de fons d'una barra de desplaçament. Si ho voleu, podeu incloure unitats de temps vàlides amb el nombre que introduïu, per exemple, 2 s o 500 ms.

Salt de línia manual

Seleccioneu "Sí" per permetre els salts de línia manuals a dins dels controls de línies múltiples.

Selecció

Especifica la seqüència dels elements seleccionats, en què "0" correspon al primer element. Per seleccionar més d'un element, cal habilitar la Selecció múltiple.

Feu clic al botó ... per obrir el diàleg Selecció.

Feu clic a l'element o als elements que voleu seleccionar. Per seleccionar més d'un element, assegureu-vos que l'opció Selecció múltiple està seleccionada.

Selecció múltiple

Seleccioneu "Sí" per permetre la selecció de múltiples entrades en controls de llista.

Separador de milers

Seleccioneu "Sí" per mostrar els caràcters de separador de milers en controls numèrics i de moneda.

Símbol de moneda

Introduïu el símbol de moneda que s'utilitzarà per als controls de moneda.

Símbol de prefix

Seleccioneu "Sí" per mostrar el prefix de símbol de moneda als controls de moneda quan s'introdueix un nombre.

Text d'ajuda

Introduïu un text d'ajuda que es mostra com a consell (ajuda en bombolla) quan el ratolí passa per sobre del control.

Tipus de botó

Seleccioneu un tipus de botó. Els tipus de botó determinen quin tipus d'acció s'inicia.

Tipus de selecció

Especifica el mode de selecció que està habilitat per a aquest control d'arbre.

Títol

Especifiqueu el títol del diàleg. Feu clic a la vora del diàleg per seleccionar-lo.

Els títols només s'utilitzen per etiquetar un diàleg i només poden contenir una línia. Tingueu en compte que si treballeu amb macros, els controls només es criden a través de la seva propietat Nom.

URL d'ajuda

Especifiqueu l'URL d'ajuda que es crida quan es prem F1 mentre el focus es troba en un control concret. Per exemple, utilitzeu el format HID:1234 per cridar l'identificador d'ajuda amb el número 1234.

Definiu la variable d'entorn HELP_DEBUG en 1 per a veure els identificadors d'ajuda com a informació d'ajuda ampliada.

Valor

Especifiqueu el valor per al control actual.

Valor d'increment/decrement

Especifiqueu l'interval d'increment i de disminució per als controls de botó de selecció de valors.

Valor de desplaçament

Especifiqueu el valor inicial d'un control de barra de desplaçament. Això determina la posició del botó lliscant de la barra de desplaçament.

Valor de progressió

Especifiqueu un valor de progrés per a un control de barra de progrés.

Valor màx.

Especifiqueu el valor màxim del control actual.

Valor màxim de desplaçament

Especifiqueu el valor màxim d'un control de barra de desplaçament.

Valor màxim de progressió

Especifiqueu el valor màxim d'un control de barra de progrés.

Valor mín.

Especifiqueu el valor mínim per al control actual.

Valor mínim de desplaçament

Especifiqueu el valor mínim d'un control de barra de desplaçament.

Valor mínim de progressió

Especifiqueu un valor mínim d'un control de barra de progrés.

Vora

Especifiqueu el tipus de vora del control actual.

Ens cal la vostra ajuda!