Gestiona els punts de ruptura

Especifica les opcions per als punts de ruptura.

Punts de ruptura

Introduïu el número de línia per a un punt de ruptura nou i, a continuació, feu clic a Nou.

Actiu

Activa o desactiva el punt de ruptura actual.

Recompte de passades

Especifica el nombre de bucles que cal realitzar abans que es produeixi el punt de ruptura.

Nou

Crea un punt de ruptura al nombre de línia especificat.

Suprimeix

Suprimeix el punt de ruptura seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!