Documenta les macros generades per esdeveniments

Aquesta secció descriu com assignar scripts a esdeveniments d'aplicació, de document o de formulari.

Podeu executar automàticament una macro quan es produeix un esdeveniment de programari especificat assignant la macro desitjada a l'esdeveniment. La taula següent proporciona un resum dels esdeveniments de document i en quin punt s'executa una macro assignada.

Esdeveniment

Una macro assignada s'executa...

rutina

Inicia l'aplicació

...després d'iniciar una aplicació del LibreOffice.

OnStartApp

Tanca l'aplicació

...abans que es finalitzi una aplicació LibreOffice.

OnCloseApp

S'ha creat el document

...Nou document creat amb Fitxer - Nou o amb la icona Nou. Tingueu en compte que aquest esdeveniment també s'activa quan s'obre l'IDE del Bàsic.

OnCreate

Document nou

...després que s'hagi creat un document nou amb Fitxer ▸ Nou o amb la icona Nou.

OnNew

La càrrega del document ha finalitzat

...abans d'obrir un document amb Fitxer - Obre o amb la icona d'Obre.

OnLoadFinished

Obre el document

...després que un document s'obri amb Fitxer ▸ Obre o amb la icona Obre.

OnLoad

Es tancarà el document

...abans de tancar un document.

OnPrepareUnload

El document s'ha tancat

...després de tancar un document. Tingueu en compte que l'esdeveniment "Desa el document" també es pot produir quan el document es desa abans de tancar.

OnUnload

-sense IU-

OnLayoutFinished

S'ha creat la vista

Es mostra el document. Tingueu en compte que aquest esdeveniment també es produeix quan es duplica un document.

OnViewCreated

La vista es tancarà

S'està suprimint la disposició del document.

OnPrepareViewClosing

Vista tancada

La disposició del document es neteja abans del tancament del document.

OnViewClosed

Activa el document

...després que un document es porti al primer pla.

OnFocus

Desactiva el document

...després que un altre document es porti al primer pla.

OnUnfocus

Desa el document

...abans que un document es desi amb Fitxer ▸ Desa o amb la icona Desa, sempre que ja s'hagi especificat un nom de document.

OnSaveAs

El document s'ha desat

...després que un document s'hagi desat amb Fitxer ▸ Desa o amb la icona Desa, sempre que ja s'hagi especificat un nom de document.

OnSaveDone

No s'ha pogut desar el document

No s'ha pogut desar el document.

OnSaveFailed

Anomena i desa el document

...abans que un document es desi amb un nom especificat (amb Fitxer ▸ Anomena i desa, o amb Fitxer ▸ Desa o la icona Desa, si encara no s'ha especificat un nom de document).

OnSaveAs

El document s'ha anomenat i desat

... després que un document s'hagi desat amb un nom especificat (amb Fitxer ▸ Anomena i desa, o amb Fitxer ▸ Desa o amb la icona Desa, si encara no s'ha especificat un nom de document).

OnSaveAsDone

«Desa com a» ha fallat

No s'ha pogut desar el document.

OnSaveAsFailed

-sense IU-

When the document disk location has changed, for example after a File - Save As action.

OnStorageChanged

S'està emmagatzemant o exportant una còpia del document

...abans que es desi un document amb Fitxer - Desa una còpia Fitxer - Exporta, Fitxer - Exporta com a PDF o les icones de Desa.

OnCopyTo

S'ha creat una còpia del document

...després de desar un document amb Fitxer - Desa una còpia Fitxer - Exporta ,Fitxer - Exporta com a PDF o les icones de Desa .

OnCopyToDone

No s'ha pogut crear una còpia del document

No s'ha pogut copiar o exportar el document.

OnCopyToFailed

Imprimeix el document

...després de tancar el diàleg Imprimeix, però abans que comenci el procés d'impressió real. Aquest esdeveniment es produeix per a cada còpia impresa.

OnPrint

-sense IU-

...després que la configuració de seguretat del document hagi canviat.

OnModeChanged

L'estat «Modificat» ha canviat

L'estat modificat d'un document ha canviat.

OnModifyChanged

El títol del document ha canviat

Quan s'actualitza el títol del document.

OnTitleChanged

S'ha carregat un subcomponent

...després d'obrir un formulari de base de dades.

OnSubComponentOpened

S'ha tancat un subcomponent

...després que s'hagi tancat un formulari de base de dades.

OnSubComponentClosed

S'ha iniciat la impressió de lletres de formulari

...abans d'imprimir cartes de formulari amb els menús Fitxer - Imprimeix o Eines - Auxiliar de combinació de correu.

OnMailMerge

Ha finalitzat la impressió de cartes model

…després d'imprimir cartes model amb els menús Fitxer ▸ Imprimeix o Eines ▸ Auxiliar de combinació de correu.

OnMailMergeFinished

S'ha iniciat la impressió dels camps de formulari

...abans d'imprimir camps de formulari.

OnFieldMerge

S'ha finalitzat la impressió dels camps de formulari

...després d'imprimir camps de formulari.

OnFieldMergeFinished

Canvi del recompte de pàgines

Quan canvia el recompte de pàgines.

OnPageCountChanged


note

La majoria d'esdeveniments es refereixen a documents excepte OnStartApp OnCloseApp OnCreate i OnLoadFinished que es produeixen a nivell d'aplicació. Els esdeveniments OnsubComponentOpened i OnsubComponentClosed els activen els formularis de la base de dades.


tip

Els documents del Writer estan activant aquests esdeveniments concrets: OnLayoutFinished , OnMailMerge, OnMailMergeFinished, i OnPageCountChanged.


Assignació d'una macro a un esdeveniment

 1. Trieu Eines ▸ Personalitza i feu clic a la pestanya Esdeveniments.

 2. Seleccioneu si voleu que l'assignació sigui vàlida globalment o que sigui vàlida només al document actual al quadre de llista Desa a.

 3. Seleccioneu l'esdeveniment de la llista Esdeveniments.

 4. Feu clic a Macros i seleccioneu la macro que s'assignarà a l'esdeveniment seleccionat.

 5. Feu clic a D'acord per a assignar la macro.

 6. Feu clic a D'acord per a tancar el diàleg.

Supressió de l'assignació d'una macro a un esdeveniment

 1. Trieu Eines ▸ Personalitza i feu clic a la pestanya Esdeveniments.

 2. Seleccioneu si voleu suprimir una assignació global o una assignació que només és vàlida al document actual seleccionant l'opció al quadre de llista Desa a.

 3. Seleccioneu l'esdeveniment que conté l'assignació que cal suprimir de la llista Esdeveniment.

 4. Feu clic a Suprimeix.

 5. Feu clic a D'acord per a tancar el diàleg.

In addition to assigning macros to events, one can monitor events triggered in LibreOffice documents.

Ens cal la vostra ajuda!