Organització de biblioteques i de mòduls

Contenidors de biblioteques del Basic

Les biblioteques del LibreOffice BASIC es poden emmagatzemar en 3 contenidors diferents:

Per a accedir a les macros emmagatzemades en les biblioteques de Macros de l'aplicació o Les meves macros des d'un altre contenidor, inclòs el contenidor de documents, useu l'Especificador GlobalScope .

Organització de biblioteques

Creació d'una biblioteca nova

 1. Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ Basic i feu clic a Organitzador, o bé, feu clic a la icona Selecciona el mòdul de l'IDE del Basic per a obrir el diàleg Organitzador de macros.

 2. Feu clic a la pestanya Biblioteques.

 3. Seleccioneu on voleu inserir la biblioteca en la llista Ubicació. Si seleccioneu Macros i diàlegs de l'aplicació, la biblioteca pertanyerà a l'aplicació LibreOffice i serà disponible per a tots els documents. Si seleccioneu un document, s'inserirà la biblioteca al document i només serà disponible a partir d'aquest.

 4. Feu clic a Nou i inseriu un nom per a crear una biblioteca nova.

Importació d'una biblioteca

 1. Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ Basic i feu clic a Organitzador, o bé, feu clic a la icona Selecciona el mòdul de l'IDE del Basic per a obrir el diàleg Organitzador de macros.

 2. Feu clic a la pestanya Biblioteques.

 3. Seleccioneu on voleu importar la biblioteca en la llista Ubicació. Si seleccioneu Macros i diàlegs de l'aplicació, la biblioteca pertanyerà a l'aplicació LibreOffice i serà disponible per a tots els documents. Si seleccioneu un document, s'importarà la biblioteca al document i només serà disponible a partir d'aquest.

 4. Feu clic a Importa i seleccioneu una biblioteca externa per importar-la.

 5. Seleccioneu totes les biblioteques que cal importar al diàleg Importa biblioteques. El diàleg mostra totes les biblioteques contingudes al fitxer seleccionat.

 6. Si voleu inserir la biblioteca únicament com a referència, activeu la casella de selecció Insereix com a referència (només de lectura). Les biblioteques només de lectura són totalment funcionals però no es poden modificar a l'EID del Basic.

 7. Activeu la casella Reemplaça les biblioteques existents si voleu que les biblioteques existents amb el mateix nom se sobreescriguin.

 8. Feu clic a D'acord per importar la biblioteca.

Exportació d'una biblioteca

 1. Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ Basic i feu clic a Organitzador, o bé, feu clic a la icona Selecciona el mòdul de l'IDE del Basic per a obrir el diàleg Organitzador de macros.

 2. Feu clic a la pestanya Biblioteques.

 3. Indiqueu on està emmagatzemada la biblioteca a la llista Ubicació. Seleccioneu la biblioteca que voleu exportar. Tingueu en compte que no podeu exportar la biblioteca Estàndard.

 4. Feu clic a Exporta...

 5. Trieu si voleu exportar la biblioteca com a extensió o com a biblioteca del BASIC.

 6. Feu clic a D'acord.

 7. Seleccioneu on voleu exportar la biblioteca.

 8. Feu clic a Desa per exportar la biblioteca.

Supressió de biblioteques

 1. Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ Basic i feu clic a Organitzador, o bé, feu clic a la icona Selecciona el mòdul de l'IDE del Basic per a obrir el diàleg Organitzador de macros.

 2. Feu clic a la pestanya Biblioteques.

 3. Seleccioneu la biblioteca que voleu suprimir de la llista.

 4. Feu clic a Suprimeix.

Organització de mòduls i diàlegs

Creació d'un mòdul o diàleg nou

 1. Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ Basic i feu clic a Organitzador, o bé, feu clic a la icona Selecciona el mòdul de l'IDE del Basic per a obrir el diàleg Organitzador de macros.

 2. Feu clic a la pestanya Mòduls o a la pestanya Diàlegs.

 3. Seleccioneu la biblioteca on s'inserirà el mòdul i feu clic a Nou.

 4. Introduïu un nom per al mòdul o el diàleg i feu clic a D'acord.

Canvi de nom d'un mòdul o d'un diàleg

 1. Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ Basic i feu clic a Organitzador, o bé, feu clic a la icona Selecciona el mòdul de l'IDE del Basic per a obrir el diàleg Organitzador de macros.

 2. Feu doble clic al mòdul el nom del qual voleu canviar, amb una petita pausa entre els dos clics. Introduïu el nom nou.

  A l'EID del Basic, feu clic amb el botó dret del ratolí al nom del mòdul o del diàleg a les pestanyes de la part inferior de la pantalla, seleccioneu Canvia el nom i escriviu el nom nou.

 3. Premeu Retorn per confirmar els canvis.

Supressió d'un mòdul o d'un diàleg

 1. Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ Basic i feu clic a Organitzador, o bé, feu clic a la icona Selecciona el mòdul de l'IDE del Basic per a obrir el diàleg Organitzador de macros.

 2. Feu clic a la pestanya Mòduls o a la pestanya Diàlegs.

 3. Seleccioneu el mòdul o el diàleg que voleu suprimir de la llista. Feu doble clic en una entrada per mostrar les subentrades, si cal.

 4. Feu clic a Suprimeix.

warning

La supressió permanent d'un mòdul suprimeix tots els procediments i les funcions existents en aquest mòdul.


Organització de projectes entre documents o plantilles

Moviment o còpia de mòduls entre documents, plantilles i l'aplicació.

 1. Obriu tots els documents o plantilles entre els quals voleu moure o copiar els mòduls o diàlegs.

 2. Trieu Eines ▸ Macros ▸ Organitza les macros ▸ Basic i feu clic a Organitzador, o bé, feu clic a la icona Selecciona el mòdul de l'IDE del Basic per a obrir el diàleg Organitzador de macros.

 3. Per a moure un mòdul o un diàleg a un altre document, feu clic a l'objecte corresponent de la llista i arrossegueu-lo fins a la posició que vulgueu. Una línia horitzontal indica la posició de destí de l'objecte actual mentre s'arrossega. Manteniu premuda la tecla mentre arrossegueu per a copiar l'objecte en lloc de moure'l.

Ens cal la vostra ajuda!