Sintaxi

En aquesta secció es descriuen els elements de sintaxi bàsics del LibreOffice Basic. Per a obtenir una descripció detallada, consulteu la Guia del LibreOffice Basic que està disponible de forma independent.

Ús de variables

Tot seguit es descriu l'ús bàsic de variables al LibreOffice Basic.

Ús del catàleg d'objectes

El catàleg d'objectes proporciona una visió general de tots els mòduls i diàlegs que heu creat al LibreOffice.

Using Procedures, Functions and Properties

A continuació es descriu l'ús bàsic dels procediments, les funcions i les propietats del LibreOffice BASIC.

Biblioteques, mòduls i diàlegs

A continuació es descriu l'ús bàsic de biblioteques, de mòduls i de diàlegs al LibreOffice Basic.

Ens cal la vostra ajuda!