Bàsics

En aquesta secció es proporcionen els fonaments per a treballar amb el LibreOffice Basic.

El codi del LibreOffice Basic es basa en subrutines i funcions que s'especifiquen entre les seccions sub...end sub i function...end function. Cada Sub o Funció pot cridar altres Subs i Funcions. Si aneu amb compte d'escriure codi genèric per a una Sub o Funció, probablement podreu reutilitzar-lo en altres programes. Consulteu també Procediments i funcions.

Icona de nota

S'apliquen certes restriccions per als noms de les variables, subs i funcions públiques. No podeu utilitzar el mateix nom que un mòdul de la mateixa biblioteca.


Què és una Sub?

Sub és la forma abreujada de subrutina, que s'utilitza per a gestionar una tasca determinada dins d'un programa. Les subs s'utilitzen per a dividir tasques en procediments individuals. La divisió d'un programa en procediments i subprocediments millora la comprensibilitat i redueix la possibilitat d'error. Una sub possiblement pren alguns arguments com a paràmetres però no torna cap valor a la sub o funció de crida, per exemple:

DoSomethingWithTheValues(MyFirstValue,MySecondValue)

Què és una Funció?

Una funció és essencialment una sub, que torna un valor. Podeu utilitzar una funció a la dreta de la declaració de variable o en altres llocs on normalment utilitzeu valors, per exemple:

MySecondValue = myFunction(MyFirstValue)

Variables globals i locals

Les variables globals són vàlides per a totes les subs i funcions que conté un mòdul. Es declaren al principi del mòdul abans que s'iniciï la primera sub o funció.

Les variables que declareu dins d'una sub o funció només són vàlides dins d'aquesta sub o funció. Aquestes variables anul·len les variables globals amb el mateix nom i les variables locals amb el mateix nom que provenen de subs o funcions superordinades.

Estructura

Després de separar el programa en procediments i funcions (Subs i Funcions), podeu desar aquests procediments i funcions com a fitxers per reutilitzar-los en altres projectes. El LibreOffice Basic admet Mòduls i biblioteques. Les subs i les funcions sempre s'inclouen en mòduls. Podeu definir que els mòduls siguin globals, o bé que formin part d'un document. Es poden combinar diferents mòduls en una biblioteca.

Podeu copiar o moure subs, funcions, mòduls i biblioteques d'un fitxer a un altre mitjançant el diàleg Macros.

Ens cal la vostra ajuda!