Informació

Podeu definir la configuració regional per a controlar el format de nombres, dates i monedes al LibreOffice BASIC a ▸ Paràmetres de la llengua ▸ Llengües. En codis de format del BASIC, el punt decimal (.) sempre s'utilitza com a espai reservat per al separador decimal definit a la vostra configuració regional i es reemplaçarà pel caràcter corresponent.

El mateix és aplicable a la configuració regional pel que fa al format de la data, l'hora i la moneda. El codi de format del Basic s'interpretarà i es mostrarà segons la configuració regional.

Els valors de color dels 16 colors bàsics és el següent:

Valor de color

Nom de color

0

Negre

128

Blau

32768

Verd

32896

Cian

8388608

Vermell

8388736

Magenta

8421376

Groc

8421504

Blanc

12632256

Gris

255

Blau clar

65280

Verd clar

65535

Cian clar

16711680

Vermell clar

16711935

Magenta clar

16776960

Groc clar

16777215

Blanc transparent


Obriu Eines ▸ Macros ▸ Organitza els diàlegs i seleccioneu el contenidor Diàlegs del LibreOffice.

Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select Application Macros container.

Aquesta biblioteca s'ha de carregar abans de l'execució. Executeu l'expressió següent abans de qualsevol macro que utilitzi aquesta biblioteca:

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


warning

Aquesta expressió ha d'afegir-se abans del codi executable del programa, en un mòdul.


Sintaxi:

Valor de retorn:

Paràmetres:

Exemple:

In Basic

In Python

note

This method is only available for Basic scripts.


note

This method is only available for Python scripts.


warning

This method requires the installation of the APSO (Alternative Script Organizer for Python) extension. In turn APSO requires the presence of LibreOffice Python scripting framework. If APSO or Python are missing, an error occurs.


note

This service is fully supported in both Basic and Python languages. All examples are expressed using the Basic programming language and can be easily converted to Python.


de les funcions de cadena

Funcions financeres del VBA

Funcions d'hora i data del VBA

Funcions d'E/S del VBA

Funcions matemàtiques del VBA

Funcions d'objecte del VBA

Codis d'error

1 S'ha produït una excepció

2 Error de sintaxi

3 Retorn sense Gosub

4 Entrada incorrecta; torneu-ho a provar

5 La crida al procediment no és vàlida

6 Desbordament

7 Memòria insuficient

8 La matriu ja està dimensionada

9 L'índex és fora de l'interval definit

10 Definició duplicada

11 Divisió per zero

12 No s'ha definit la variable

13 Els tipus de dades no coincideixen

14 El paràmetre no és vàlid

18 El procés ha estat interromput per l'usuari

20 Continua sense error

28 No hi ha prou memòria de pila

35 No s'ha definit el subprocediment o el procediment de la funció

48 S'ha produït un error en carregar el fitxer DLL

49 Convenció errònia en la crida a la DLL

51 Error intern

52 El nom o el número del fitxer és incorrecte

53 No s'ha trobat el fitxer

54 Mode incorrecte del fitxer

55 El fitxer ja és obert

57 Error d'E/S del dispositiu

58 El fitxer ja existeix

59 Longitud incorrecta del registre

61 El disc o el disc dur és ple

62 La lectura excedeix el final del fixer (EOF)

63 Número incorrecte de registre

67 Massa fitxers

68 El dispositiu no està disponible

70 S'ha denegat l'accés

71 El disc no està preparat

73 No està implementat

74 No es pot canviar el nom en unitats diferents

75 Error d'accés al camí/fitxer

76 No s'ha trobat el camí

91 La variable d'objecte no està definida

93 El patró de la cadena no és vàlid

94 "L'ús del zero no és permès

250 Error DDE

280 S'està esperant resposta a la connexió DDE

281 No hi ha canals DDE disponibles

282 Cap aplicació no ha respost a la iniciació de la connexió DDE

283 Massa aplicacions han respost a la iniciació de la connexió DDE

284 Canal DDE blocat

285 L'aplicació externa no pot executar l'operació DDE

286 S'ha excedit el temps mentre s'esperava la resposta DDE

287 L'usuari ha premut la tecla d'escapada durant l'operació DDE

288 L'aplicació externa està ocupada

289 L'operació DDE no té dades

290 Les dades són en un format erroni

291 L'aplicació externa ha estat finalitzada

292 S'ha interromput o modificat la connexió DDE

293 S'ha invocat el mètode DDE sense cap canal obert

294 El format de l'enllaç DDE no és vàlid

295 S'ha perdut el missatge DDE

296 L'enllaç ja s'ha enganxat

297 No es pot definir el mode d'enllaç perquè el tema de l'enllaç no és vàlid

298 El DDE necessita el fitxer DDEML.DLL

323 No es pot carregar el mòdul; el format no és vàlid

341 L'índex de l'objecte no és vàlid

366 L'objecte no està disponible

380 Valor incorrecte de la propietat

382 Aquesta propietat és només de lectura

394 Aquesta propietat és només d'escriptura

420 La referència de l'objecte no és vàlida

423 No s'ha trobat la propietat o el mètode

424 Es necessita un objecte

425 Ús no vàlid d'un objecte

430 Aquest objecte no permet l'automatització OLE

438 L'objecte no permet aquesta propietat o mètode

440 Error d'automatització d'OLE

445 L'objecte indicat no permet aquesta acció

446 L'objecte indicat no permet els arguments anomenats

447 L'objecte indicat no permet la configuració de llengua actual

448 No s'ha trobat l'argument anomenat

449 L'argument no és opcional

450 El nombre d'arguments no és vàlid

451 L'objecte no és una llista

452 El nombre ordinal no és vàlid

453 No s'ha trobat la funció DLL indicada

460 El format del porta-retalls no és vàlid

951 No s'esperava el símbol:

952 S'esperava:

953 S'esperava un símbol

954 S'esperava una variable

955 S'esperava una etiqueta

956 No es pot aplicar el valor

957 La variable ja s'ha definit

958 El subprocediment o el procediment de funció ja s'ha definit

959 L'etiqueta ja s'ha definit

960 No s'ha trobat la variable

961 No s'ha trobat la matriu o el procediment

962 No s'ha trobat el procediment

963 No s'ha definit l'etiqueta

964 Tipus de dades desconegut

965 S'esperava la sortida

966 El bloc d'expressió encara és obert: falta

967 Els parèntesis no concorden

968 El símbol ja s'ha definit d'una altra manera

969 Els paràmetres no corresponen al procediment

970 El nombre conté un caràcter no vàlid

971 S'ha de dimensionar la matriu

972 Else/Endif sense If

973 no és permès dins d'un procediment

974 no és permès fora d'un procediment

975 Les especificacions de dimensió no coincideixen

976 Opció desconeguda:

977 S'ha donat un altre valor a la constant

978 El programa és massa gran

979 No es permet l'ús de cadenes ni matrius

1000 L'objecte no té aquesta propietat

1001 L'objecte no té aquest mètode

1002 Manca un argument necessari

1003 El nombre d'arguments no és vàlid

1004 S'ha produït un error en executar un mètode

1005 No es pot definir la propietat

1006 No es pot determinar la propietat

Ens cal la vostra ajuda!