Glossari del LibreOffice Basic

En aquest glossari s'expliquen alguns termes tècnics que podeu trobar quan treballeu amb el LibreOffice Basic.

Colors

Al LibreOffice Basic, els colors es tracten com a valor enter gran. El valor de retorn de les consultes de color també és sempre un valor enter gran. Quan es defineixen les propietats, els colors es poden especificar amb el seu codi RGB que es converteix en un valor enter gran amb la funció funció RGB.

Notació d'URL

Els URL (Uniform Resource Locators, localitzadors uniformes de recursos) s'utilitzen per a determinar la ubicació d'un recurs com un fitxer en un sistema de fitxers, habitualment en un entorn de xarxa. Un URL consta d'un especificador de protocol, un especificador d'amfitrió i un especificador de fitxer i de camí:

protocol://nom.amfitrió/camí/cap/al/fitxer.html

L'ús més comú dels URL és a Internet per especificar pàgines web. Exemples de protocols: http, ftp, file... L'especificador de protocol file s'utilitza quan es fa referència a un fitxer ubicat al sistema de fitxers local.

La notació d'URL no admet l'ús de determinats caràcters especials. Aquests caràcters es reemplacen per altres caràcters o es codifiquen. S'utilitza una barra inclinada (/) com a separador de camins. Per exemple, un fitxer al qual es fa referència com a C:\El meu fitxer.odt a l'amfitrió local en «notació de Windows» es converteix en file:///C:/El%20meu%fittxer.odt en notació d'URL.

Punt decimal

Per a convertir nombres, el LibreOffice Basic utilitza la configuració regional del sistema per a determinar el tipus de separador decimal i de milers.

El comportament té un efecte tant en la conversió implícita ( 1 + "2,3" = 3,3 ) com en la funció IsNumeric.

Twips

Un twip és una unitat independent de la pantalla que s'utilitza per a definir la posició uniforme i la mida dels elements de pantalla de tots els sistemes de visualització. Un twip és 1/1440 d'una polzada o 1/20 d'un punt d'impressió. Hi ha 1440 twips en una polzada o uns 567 en un centímetre.

Unitats de mesura

Al LibreOffice Basic, es pot especificar un paràmetre de mètode o una propietat que esperen informació d'unitat com a enter o com a expressió d'enter gran sense una unitat, o bé com a cadena de caràcters que conté una unitat. Si no es passa cap unitat al mètode, s'utilitzarà la unitat per defecte definida per al tipus de document actiu. Si el paràmetre es passa com a cadena de caràcters que conté una unitat de mesura, s'ometrà el valor per defecte. La unitat de mesura per defecte per a un tipus de document es pot definir a ▸ (Tipus de document) ▸ General.

Ens cal la vostra ajuda!