Obre un di脿leg amb Python

Els di脿legs est脿tics de LibreOffice es creen amb l'Editor de di脿leg i s'emmagatzemen en diferents llocs segons la seva naturalesa (Les meves macros), compartida (macros d'aplicacions) o incrustat en el document. A la inversa, els di脿legs din脿mics es construeixen en temps d'execuci贸, a partir de scripts de Basic o Python, o utilitzant algun altre llenguatge suportat per LibreOffice per aquest proposit. A continuaci贸 s'il路lustra l'obertura de di脿legs est脿tics amb Python. El tractament d'excepcions i la internacionalitzaci贸 s'ometen per a m茅s claredat.

Di脿legs Les meves macros o Macros de l'aplicaci贸

Els exemples seg眉ents obren la consola de seguiment de l'Access2Base o el di脿leg importat de TutorialsDialog amb el men煤 Eines 鈻 Macros 鈻 Executa una macro:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def consoleDlg():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Access2Base.dlgTrace?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    def tutorDialog():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:Standard.TutorialsDialog?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (consoleDlg, tutorDialog)
  

Di脿legs incrustats al document

L'exemple seg眉ent obre el di脿leg recentment editat Di脿leg1 des d'un document des del men煤 Eines 鈻 Macros 鈻 Executa una macro:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def docDialog():
      """Mostra un di脿leg basat en un document"""
      model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
      smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
      dp = smgr.createInstanceWithArguments( "com.sun.star.awt.DialogProvider", (model,))
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Standard.Dialog1?location=document")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (docDialog,)
  

Consulteu msgbox.py al directori {installation}/programa/ per a exemples de di脿legs din脿mics en Python.

Ens cal la vostra ajuda!