Barra d'eines Seguiment de canvis

Conté les ordres disponibles per a fer el seguiment de canvis al fitxer.

Per accedir a esta orde...

Trieu Visualitza ▸ Barres d'eines ▸ Seguiment de canvis.


Show Track Changes

Mostra o amaga els canvis enregistrats

Icona Mostra el seguiment de canvis

Mostra el seguiment de canvis

Enregistra els canvis

Enregistra els canvis que es fan al document actual per autor i per data.

Icona Enregistra els canvis

Enregistra els canvis

Seguiment de canvi anterior

Icona Seguiment de canvi anterior

Seguiment de canvi anterior

Seguiment de canvi següent

Icona Seguiment de canvi següent

Seguiment de canvi següent

Accepta el seguiment de canvi

Icona Accepta el seguiment de canvi

Accepta el seguiment de canvi

Rebutja el seguiment de canvi

Icona Rebutja el seguiment de canvi

Rebutja el seguiment de canvi

Accepta tots els canvis seguits

Icona Accepta tots els canvis seguits

Accepta tots els canvis seguits

Rebutja tots els canvis seguits

Icona Rebutja tots els canvis seguits

Rebutja tots els canvis seguits

Accepta el Seguiment de canvi i selecciona el següent

Icona Accepta el seguiment de canvi i selecciona el següent

Accepta el seguiment de canvi i selecciona el següent

Rebutja el seguiment de canvi i selecciona el següent

Icona Rebutja el seguiment de canvi i selecciona el següent

Rebutja el seguiment de canvi i selecciona el següent

Manage changes

Accept or reject recorded changes.

Icona Gestiona el seguiment de canvis

Gestiona el seguiment de canvis

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Icona Insereix un comentari

Insereix un comentari

Insert Track Change Comment

Introduïu un comentari per al canvi enregistrat.

Icona Insereix comentari de seguiment de canvi

Insereix comentari de seguiment de canvi

Protegeix els canvis

impedeix que un usuari desactive la funcionalitat de canvis de registre o accepti o rebutgi els canvis llevat que l'usuari introduïsca una contrasenya.

Icona Protegeix els canvis

Protegeix els canvis

Compare Document

Compara el document actual amb el document que seleccioneu.El contingut del document seleccionat es marca com a supressió al diàleg que s'obri. Si voleu, podeu inserir el contingut del fitxer seleccionat al document actual; per fer-ho, trieu les entrades suprimides adequades i feu clic a Rebutja i, tot seguit, a Insereix.

Icona Compara el document

Compara el document

Fusiona el document

Importa els canvis que s'han fet a les còpies d'un document al document original. S'ignoren els canvis que s'hagen fet a les notes al peu, a les capçaleres, als marcs i als camps. Els canvis idèntics es fusionen automàticament.

Icona Fusiona el document

Fusiona el document

Ens cal la vostra ajuda!