Regles

Els regles mostren les dimensions de la pàgina i la posició dels tabuladors, els sagnats, els marges i les columnes. Tots ells es poden modificar sobre els regles utilitzant el ratolí.

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

Definició de tabulacions

Al regle, definiu les tabulacions amb el ratolí per al paràgraf actual o per a tots els paràgrafs seleccionats.

Setting Indents, Margins, and Columns

Podeu definir amb el ratolí els sagnats i marges per al paràgraf actual o per a tots els paràgrafs seleccionats.

Ens cal la vostra ajuda!