Previsualització d'impressió

La barra Previsualització d'impressió apareix quan es visualitza el document actual en el mode de previsualització d'impressió.

Single Page Preview

Displays one page at a time in the Print Preview window.

Single Page Preview Icon

Single Page Preview

Previsualització de dues pàgines

Mostra dues pàgines a la finestra de previsualització d'impressió. Els nombres senars apareixeran sempre a la banda dreta, mentre que els parells apareixeran a l'esquerra.

Icona Previsualització a dues pàgines

Previsualització de dues pàgines

Previsualització del llibre

Seleccioneu per a mostrar la primera pàgina del costat dret a la vista prèvia d'impressió. Si no està seleccionada, la primera pàgina es mostrarà al costat esquerre de la vista prèvia.

book preview icon

Previsualització del llibre

Multiple Pages Preview

Defineix el nombre de pàgines que es mostren a la pantalla. Feu clic a la fletxa que apareix al costat de la icona per obrir una graella i seleccionar el nombre de pàgines que s'han de mostrar com a files i columnes a la previsualització.

Icon Multiple Pages Preview

Previsualització de diverses pàgines

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

Pàgina anterior

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Pàgina anterior

Jump to Specific Page

To go to a specific page in the Print Preview, type the page number in the entry box, then press Enter.

Pàgina següent

Passa a la pàgina següent del document. Aquesta funció només és activa si seleccioneu la funció Previsualització d'impressió del menu Fitxer.

Icon Next Page

Pàgina següent

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Last Page

Allunya

Redueix el zoom per veure més parts del document amb una mida més petita.

Zoom Out Icon

Allunya

Escala de la previsualització

Determina el nivell de zoom de la previsualització d'impressió.

Amplia el zoom

Amplia el zoom per obtindre un primer pla del document.

Icon Zoom In

Amplia el zoom

Pantalla completa

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Icon

Pantalla completa (a l'Exemple d'impressió)

Print

Open the Print dialog.

Print Icon

Print

Close Preview

Exit from Print Preview.

Close Preview Icon

Close Preview

Ens cal la vostra ajuda!