Previsualitzaci贸 d'impressi贸

La barra Previsualitzaci贸 d'impressi贸 apareix quan es visualitza el document actual en el mode de previsualitzaci贸 d'impressi贸.

Single Page Preview

Displays one page at a time in the Print Preview window.

Single Page Preview Icon

Single Page Preview

Previsualitzaci贸 de dues p脿gines

Mostra dues p脿gines a la finestra de previsualitzaci贸 d'impressi贸. Els nombres senars apareixeran sempre a la banda dreta, mentre que els parells apareixeran a l'esquerra.

Icona Previsualitzaci贸 a dues p脿gines

Previsualitzaci贸 de dues p脿gines

Previsualitzaci贸 del llibre

Seleccioneu per a mostrar la primera p脿gina del costat dret a la vista pr猫via d'impressi贸. Si no est脿 seleccionada, la primera p脿gina es mostrar脿 al costat esquerre de la vista pr猫via.

book preview icon

Previsualitzaci贸 del llibre

Multiple Pages Preview

Defineix el nombre de p脿gines que es mostren a la pantalla. Feu clic a la fletxa que apareix al costat de la icona per obrir una graella i seleccionar el nombre de p脿gines que s'han de mostrar com a files i columnes a la previsualitzaci贸.

Icon Multiple Pages Preview

Previsualitzaci贸 de diverses p脿gines

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

P脿gina anterior

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

P脿gina anterior

Salta a una p脿gina espec铆fica

Per a anar a una p脿gina espec铆fica en la previsualitzaci贸 d'impressi贸, escriviu el n煤mero de p脿gina en el quadre d'entrada, i despr茅s nRetorn.

P脿gina seg眉ent

Passa a la p脿gina seg眉ent del document. Aquesta funci贸 nom茅s 茅s activa si seleccioneu la funci贸 Previsualitzaci贸 d'impressi贸 del menu Fitxer.

Icona P脿gina seg眉ent

P脿gina seg眉ent

Es mou a la darrera p脿gina del document. Aquesta funci贸 nom茅s s'activa quan seleccioneu la funci贸 Previsualitzaci贸 d'impressi贸 al men煤 Fitxer.

Icon Last Page

Allunya

Redueix el zoom per veure m茅s parts del document amb una mida m茅s petita.

Icona Allunya

Allunya

Escala de la previsualitzaci贸

Determina el nivell de zoom de la previsualitzaci贸 d'impressi贸.

Amplia el zoom

Amplia el zoom per obtindre un primer pla del document.

Icona Apropa

Amplia el zoom

Pantalla completa

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Icon Full Screen

Full Screen

Imprimeix

Obri el di脿leg d'impressi贸.

Print Icon

Imprimeix

Tanca la previsualitzaci贸

Ix de la previsualitzaci贸 d'impressi贸.

Icona Tanca la previsualitzaci贸

Tanca la previsualitzaci贸

Ens cal la vostra ajuda!