Barra d'estat

La barra d'estat conté informació sobre el document actual i ofereix diversos botons amb funcions especials. Podeu fer clic a la majoria dels elements de la barra d'estat per a obrir una finestra de diàleg relacionada.

Número de pàgina

El número de pàgina actual es mostra en aquest camp de la barra d'estat. Un clic obri «Ves a la pàgina» amb el qual podeu navegar pel document. Un clic dret mostra tots els marcadors del document. Feu clic en un marcador per a col·locar el cursor de text en la ubicació del marcador.

Recompte de paraules

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Estil de la pàgina actual

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Llengua

Mostra la llengua del text seleccionat. Feu clic per a obrir un menú on podeu triar una altra llengua per al text seleccionat o per al paràgraf actual.

Mode d'inserció

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Mode de selecció

Commuta entre els modes de selecció.

Modificació del document

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Signatura digital

Feu clic per a iniciar el procés de signatura digital. Heu de tindre un certificat digital per a completar el procés. Vegeu també Signatures digitals .

Visualització combinada

Mostra informació actual sobre el document actiu.

Escala i format de la visualització

Hi ha tres controls a la barra d'estat del Writer que vos permeten canviar l'escala i el format de la visualització dels documents de text.

Les icones Format de la visualització mostren, d'esquerra a dreta: mode d'una sola columna; mode de visualització amb les pàgines una al costat de l'altra; mode de llibre amb dues pàgines, com un llibre obert.

Arrossegueu el botó d'escala cap a l'esquerra per mostrar més pàgines; arrossegueu-lo cap a la dreta per ampliar una pàgina i mostrar una àrea més petita d'esta.

Escala

Indica el factor d'escala de la visualització actual de la pàgina.

Feu clic en aquest camp per a obrir el diàleg Escala, on podeu canviar el factor d'escala actual.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Ens cal la vostra ajuda!