Barra Pics i numeració

La barra Pics i numeració conté funcions per modificar l'estructura dels paràgrafs numerats: podeu canviar l'orde dels paràgrafs i la definició de diversos nivells de paràgraf.

Numeració desactivada

Desactiva la numeració o els pics al paràgraf actual o als paràgrafs seleccionats.

Icon Numbering Off

Numeració desactivada

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Icona

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Icona

Augmenta un nivell amb subpunts

Desplaça els paràgrafs amb subpunts un nivell de numeració cap amunt. Això només es pot veure quan el cursor es troba dins d'un text numerat o amb pics.

Icona

Augmenta un nivell amb subpunts

Disminueix un nivell amb subpunts

Desplaça els paràgrafs amb subpunts un nivell cap avall. Això només es pot veure quan el cursor es troba dins d'un text numerat o amb pics.

Icona

Disminueix un nivell amb subpunts

Insereix una entrada no numerada

Insereix un paràgraf sense numeració. La numeració que ja existeix no en resultarà afectada.

Icona

Insereix una entrada no numerada

Mou amunt

Posiciona el paràgraf seleccionat abans del que té a sobre.

Icona

Mou amunt

Mou avall

Posiciona el paràgraf seleccionat després del que hi ha a sota.

Icona

Mou avall

Mou amunt amb subpunts

Mou un paràgraf amb subpunts damunt del paràgraf anterior. Això només es pot veure quan el cursor està situat dins d'un text numerat o amb pics.

Icon Move Up with Subpoints

Mou amunt amb subpunts

Mou avall amb subpunts

Mou un paràgraf amb tots els subpunts a sota del paràgraf següent. Això només es pot veure quan el cursor està situat dins d'un text numerat o amb pics.

Icon Move Down with Subpoints

Mou avall amb subpunts

Reinicia la numeració

Reinicia la numeració del text. Això només es pot veure quan el cursor està situat dins d'un text numerat o amb pics.

Icon Restart Numbering

Reinicia la numeració

Pics i numeració

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icona Llista amb pics

Pics activats/desactivats

Ens cal la vostra ajuda!