Barres d'eines

Esta secció ofereix una perspectiva general de les barres d'eines disponibles al LibreOffice Writer. Esta visió general descriu la configuració per defecte de la barra d'eines per al LibreOffice.

Barra Pics i numeració

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Barra Dibuix

La barra Dibuix conté eines d'edició d'ús freqüent. Feu clic a la fletxa ubicada al costat d'una icona per obrir una barra d'eines que conté més ordes.

Barra Propietats de l'objecte de dibuix

Podeu veure la barra Propietats de l'objecte de dibuix al Writer i al Calc. Seleccioneu el menú Visualitza - Barres d'eines - Propietats de l'objecte de dibuix. Els controls s'habiliten quan se selecciona un objete de dibuix. Per defecte, es mostren icones diferents si el document actual és un document de text o si és un full de càlcul.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Fontwork

La barra d'eines Fontwork s'obri quan seleccioneu un objecte Fontwork.

Barra de formatació

La barra Format conté diverses funcions de formatació de text.

Controls de formulari

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Barra Navegació de formularis

La barra Navegació de formularis conté icones per editar una taula d'una base de dades o per controlar la visualització de les dades. Esta barra es mostra a la part inferior en els documents que contenen camps enllaçats a una base de dades.

Barra Marc

En seleccionar un marc, la barra Marc ofereix les funcions més bàsiques per formatar-lo i posicionar-lo.

Barra d'imatges

La barra Imatges conté funcions per formatar els gràfics de mapa de bits seleccionats i posicionar-los.

Insereix

La barra d'eines conté diverses funcions per inserir marcs, gràfics, taules i altres objectes.

LibreLogo

El LibreLogo és un entorn de programació similar al Logo, simple i traduït, amb imatges vectorials de tortuga per ensenyar programació i processament de text, DTP i creació d'imatges. Visiteu http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Barra d'eines Combinació de correu

La barra d'eines Combinació de correu conté ordres per a dur a terme els passos finals del procés de combinació de correu.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

Barra d'eines

Mostra o amaga la barra Eines.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Barra Estàndard

La barra Estàndard és disponible a totes les aplicacions del LibreOffice.

Barra Taula

La barra Taula conté les funcions que necessiteu quan treballeu amb taules. La barra apareix quan moveu el cursor cap a una taula.

Barra Objecte de text

Conté ordes de formatació per a text que està contingut en un objecte de dibuix. La barra Objecte de text apareix quan feu doble clic en un objecte de dibuix.

Barra d'eines

Mostra o amaga la barra Eines.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Ens cal la vostra ajuda!