Barres d'eines

Esta secci贸 ofereix una perspectiva general de les barres d'eines disponibles al LibreOffice Writer. Esta visi贸 general descriu la configuraci贸 per defecte de la barra d'eines per al LibreOffice.

Barra Pics i numeraci贸

La barra de Pics i numeraci贸 cont茅 funcions que modifiquen l'estructura dels par脿grafs de la llista, com ara canviar-ne l'ordre i el nivell que tenen a la llista.

Barra Dibuix

La barra Dibuix cont茅 eines d'edici贸 d'煤s freq眉ent. Feu clic a la fletxa ubicada al costat d'una icona per obrir una barra d'eines que cont茅 m茅s ordes.

Barra Propietats de l'objecte de dibuix

Podeu veure la barra Propietats de l'objecte de dibuix al Writer i al Calc. Seleccioneu el men煤 Visualitza - Barres d'eines - Propietats de l'objecte de dibuix. Els controls s'habiliten quan se selecciona un objete de dibuix. Per defecte, es mostren icones diferents si el document actual 茅s un document de text o si 茅s un full de c脿lcul.

Barra Cerca

La barra d'eines Cerca es pot usar per a cercar r脿pidament entre els continguts dels documents del LibreOffice.

Fontwork

La barra d'eines Fontwork s'obri quan seleccioneu un objecte Fontwork.

Barra de formataci贸

La barra Format cont茅 diverses funcions de formataci贸 de text.

Controls de formulari

El Formulari Controls barra d'eines o submen煤 cont茅 eines que necessiteu per crear un formulari interactiu. Podeu utilitzar la barra d'eines o el submen煤 per afegir controls a un formulari en un text dibuix full de c脿lcul presentaci贸 o document HTML per exemple un bot贸 que executa una macro.

Barra Navegaci贸 de formularis

La barra Navegaci贸 de formularis cont茅 icones per editar una taula d'una base de dades o per controlar la visualitzaci贸 de les dades. Esta barra es mostra a la part inferior en els documents que contenen camps enlla莽ats a una base de dades.

Barra Marc

En seleccionar un marc, la barra Marc ofereix les funcions m茅s b脿siques per formatar-lo i posicionar-lo.

Barra d'imatges

La barra Imatges cont茅 funcions per formatar els gr脿fics de mapa de bits seleccionats i posicionar-los.

Insereix

La barra d'eines cont茅 diverses funcions per inserir marcs, gr脿fics, taules i altres objectes.

LibreLogo

El LibreLogo 茅s un entorn de programaci贸 similar al Logo, simple i tradu茂t, amb imatges vectorials de tortuga per ensenyar programaci贸 i processament de text, DTP i creaci贸 d'imatges. Visiteu http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Barra d'eines Combinaci贸 de correu

La barra d'eines Combinaci贸 de correu cont茅 ordres per a dur a terme els passos finals del proc茅s de combinaci贸 de correu.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

Barra d'eines

Mostra o amaga la barra Eines.

Navega per la barra d'eines

Obri Navega per la barra d'eines.

Barra Objecte OLE

La barra Objecte OLE apareix quan se seleccionen objectes, i cont茅 les funcions m茅s importants per a formatar i posicionar objectes.

Barra Est脿ndard

La barra Est脿ndard 茅s disponible a totes les aplicacions del LibreOffice.

Barra Taula

La barra Taula cont茅 les funcions que necessiteu quan treballeu amb taules. La barra apareix quan moveu el cursor cap a una taula.

Barra Objecte de text

Cont茅 ordes de formataci贸 per a text que est脿 contingut en un objecte de dibuix. La barra Objecte de text apareix quan feu doble clic en un objecte de dibuix.

Barra d'eines

Mostra o amaga la barra Eines.

Barra d'eines Seguiment de canvis

Cont茅 les ordres disponibles per a fer el seguiment de canvis al fitxer.

Barra d'eines Classificaci贸

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Ens cal la vostra ajuda!