Formulari

Cont茅 les ordres per a activar el mode de disseny de formularis, activar o desactivar els assistents de control i inserir controls de formulari en el document.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Form.


Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Control Wizards

Indica si l'auxiliar s'inicia autom脿ticament quan s'insereix un control nou. Este par脿metre s'aplica globalment a tots els documents.

Camp d'etiqueta

Icon Label Field

Crea un camp per mostrar text. Estes etiquetes nom茅s serveixen per mostrar text predefinit. No es poden fer entrades en estos camps.

Quadre de text

Icon Text Box

Crea un quadre de text. Els quadres de text s贸n camps en els quals l'usuari pot introduir text. En un formulari, els quadres de text mostren dades o permeten introduir dades noves.

Casella de selecci贸

Icon Check Box

Crea una casella de selecci贸. Les caselles de selecci贸 permeten activar o desactivar una funci贸 d'un formulari.

Bot贸 d'opci贸

Icon Option Button

Crea un bot贸 d'opci贸. Els botons d'opci贸 permeten a l'usuari triar una de diferents opcions. Els botons d'opci贸 amb la mateixa funci贸 tenen el mateix nom (propietat Nom). Normalment, se'ls assigna un quadre de grup.

Quadre de llista

Icon List Box

Crea un quadre de llista. Un quadre de llista permet als usuaris seleccionar una entrada d'una llista. Si el formulari est脿 enlla莽at amb una base de dades i la connexi贸 a la base de dades 茅s activa, l'Auxiliar del quadre de llista apareixer脿 autom脿ticament despr茅s que el quadre de llista s'inserisca al document. Este auxiliar vos ajuda a crear el quadre de llista.

Quadre combinat

Icona Quadre combinat

Crea un quadre combinat. Un quadre combinat 茅s un quadre de llista d'una sola l铆nia amb una llista desplegable de la qual els usuaris trien una opci贸. Podeu assignar la propietat "nom茅s de lectura" al quadre combinat perqu猫 els usuaris no puguen introduir entrades que no siguen les que hi ha a la llista. Si el formulari est脿 enlla莽at a una base de dades i la base de dades 茅s activa, l'Auxiliar del quadre combinat apareixer脿 autom脿ticament despr茅s que inseriu el quadre combinat al document.

Bot贸 per pr茅mer

Icon Push Button

Crea un bot贸 per pr茅mer. Esta funci贸 es pot utilitzar per executar una orde per a un esdeveniment definit, com ara un clic amb el ratol铆.

Podeu aplicar text i gr脿fics a estos botons.

Bot贸 d'imatge

Icon image button

Crea un bot贸 que es mostra com una imatge. A part de la representaci贸 gr脿fica, un bot贸 d'imatge t茅 les mateixes propietats que un bot贸 "normal".

Camp formatat

Icon Formatted Field

Crea un camp formatat. Un camp formatat 茅s un quadre de text en el qual podeu definir com es formaten les entrades i les eixides, i quins valors de limitaci贸 s'apliquen.

Un camp formatat t茅 propietats especials de control (trieu Format - Control).

M茅s camps

Camps de formulari de data, hora, num猫ric, moneda i emmascarat.

Quadre de grup

Icon Group Box

Crea un quadre per a agrupar visualment diversos controls. Els quadres de grup permeten agrupar els botons d'opci贸 en un quadre.

Si inseriu un marc de grup al document, s'inicia l'Auxiliar d'elements de grup, que permet crear f脿cilment un grup d'opcions.

Nota: quan arrossegueu un quadre de grup damunt de controls que ja existeixen i llavors voleu seleccionar un control, primer heu d'obrir el men煤 contextual del quadre de grup i triar Organitza 鈻 Envia-ho al fons. Tot seguit, seleccioneu el control mentre premeu .

note

Els quadres de grup nom茅s s'utilitzen per a aconseguir un efecte visual. Es pot fer un agrupament funcional de camps d'opci贸 mitjan莽ant la definici贸 d'un nom: sota les propietats de Nom de tots els camps d'opci贸, introdu茂u el mateix nom per a agrupar-los.


Control d'imatge

Icon Image Control

Crea un control d'imatge. Nom茅s es pot utilitzar per afegir imatges des d'una base de dades. En el document del formulari, feu doble clic a un d'estos controls per obrir el di脿leg Insereix un gr脿fic i inserir la imatge. Tamb茅 hi ha un men煤 contextual (que no apareix en el mode de disseny) amb ordes per inserir i suprimir la imatge.

Les imatges d'una base de dades es poden mostrar en un formulari, i les imatges noves es poden inserir a la base de dades sempre que el control d'imatge no estiga protegit contra escriptura. El control ha de fer refer猫ncia a un camp de la base de dades del tipus d'imatge. Per tant, introdu茂u el camp de dades a la finestra de propietats de la pestanya Dades.

Selecci贸 de fitxers

Icon File Selection

Crea un bot贸 que permet seleccionar fitxers.

Control de taula

Icon Table Control

Crea un control de taula per a mostrar la taula d'una base de dades. Si creeu un control de taula nou, apareix l'Auxiliar d'elements de taula.

Informaci贸 especial sobre els controls de taula.

Barra de navegaci贸

Icon Navigation bar

Crea una barra de navegaci贸.

La barra Navegaci贸 permet moure-vos pels registres d'una base de dades o d'un formulari d'una base de dades. Els controls de la barra Navegaci贸 funcionen igual que els controls de la barra Navegaci贸 per defecte del LibreOffice.

Propietats dels controls

Obri un di脿leg per a editar les propietats d'un control seleccionat.

Propietats del formulari

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Navegador de formularis

Obri el Navegador de formularis. El Navegador de formularis mostra tots els formularis i subformularis del document actual amb els seus controls respectius.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Obri en mode de disseny

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Controls al contingut

Un control de contingut 茅s un text d'espai reservat en qu猫 el contingut actual ser脿 substitu茂t quan es fa莽a clic al control. Els controls de contingut s贸n controls individuals per afegir i personalitzar per utilitzar en plantilles, formularis i documents. Els controls de contingut poden proporcionar text instructiu i establir controls perqu猫 desaparegui quan els usuaris teclegin el seu propi text.

Ens cal la vostra ajuda!