Taula

Mostra ordes per a inserir, editar i suprimir una taula en un document de text.

Insereix una taula

Insereix una taula nova.

Insereix

Columnes

Insereix columnes.

Files

Insereix files.

Suprimeix

Taula

Suprimeix la taula actual.

Columnes

Suprimeix les columnes seleccionades.

Files

Suprimeix les files seleccionades.

Selecciona

Taula

Selecciona la taula actual.

Columna

Selecciona la columna actual.

Fila

Selecciona la fila actual.

Cel·la

Selecciona la cel·la actual.

Fusiona les cel·les

Combina el contingut de les cel·les de taula seleccionades en una única cel·la.

Separa les cel·les

Divideix la cel·la o el grup de cel·les horitzontalment o verticalment en el nombre de cel·les que introduïu.

Fusiona la taula

Combina dues taules consecutives en una sola taula. Les taules han d'estar una directament al costat de l'altra i no poden estar separades per cap paràgraf buit.

Divideix la taula

Divideix la taula actual en dues taules separades en la posició del cursor. També podeu accedir a esta orde fent clic amb el botó dret en una cel·la de la taula.

Formatació automàtica de la taula

Aplica la formatació automàticament a la taula actual, inclosos el tipus de lletra, l'ombreig i les vores.

Ajustament automàtic

Amplària de la columna

Obri un quadre de diàleg per canviar l'amplària d'una columna.

Amplària òptima de la columna

Ajusta automàticament l'amplària de la columna perquè coincidisca amb els continguts de les cel·les. Canviar l'amplària d'una columna no afecta l'amplària d'altres columnes de la taula. L'amplària de la taula no pot excedir l'amplària de la pàgina.

Distribueix les columnes uniformement

Ajusta l'amplària de les columnes seleccionades perquè coincidisca amb l'amplària de la columna més ampla de la selecció. L'amplària total de la taula no pot superar l'amplària de la pàgina.

Alçària de la fila

Obri un quadre de diàleg per canviar l'alçària d'una fila.

Alçària òptima de la fila

Ajusta automàticament les alçades de les files perquè coincidisquen amb els continguts de les cel·les. Este és el paràmetre per defecte per a les taules noves.

Distribueix les files uniformement

Ajusta l'alçària de les files seleccionades perquè coincidisca amb l'alçària de la fila més alta de la selecció.

Parteix al final de pàgines

Permet un salt de pàgina en la línia actual.

Repeteix l'encapçalament de les files

Repeteix l'encapçalament en pàgines successives si la taula ocupa més d'una pàgina.

Converteix

Text a taula

Obri un diàleg on podeu convertir el text seleccionat en una taula.

Taula a text

Obri un diàleg per convertir la taula actual en text.

Ordena

Ordena els paràgrafs o les files de la taula seleccionats de forma alfabètica o numèrica. Podeu definir fins a tres claus d'ordenació, i també combinar claus d'ordenació numèriques i alfanumèriques.

Fórmula

Obri la barra de fórmules per introduir o editar una fórmula.

Format numèric

Obri un diàleg per indicar el format dels nombres d'una taula.

Propietats de la taula

Especifica les propietats de la taula seleccionada, per exemple, el nom, l'alineació, l'espaiat, l'amplària de la columna, els vores i el fons.

Ens cal la vostra ajuda!