Format

Conté ordes per formatar l'estructura i els continguts del document.

Text

Obri un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Espaiat

Obri un submenú on escollir ordres d'espaiat de text.

Alinea el text

Obri un submenú des d'on podreu alinear text i objectes.

Clona el format

Seleccioneu text o un objecte i feu clic en esta icona. Tot seguit, feu clic en un altre text o arrossegueu, o bé feu clic en un objecte per aplicar-hi la mateixa formatació.

Neteja el format directe

Treu la formatació directa de la selecció.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Llistes

Obri un submenú on podeu modificar la formatació dels paràgrafs de la llista.

Numeració i pics

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Estil de pàgina

Especifiqueu els estils de formatació i la disposició de l'estil de pàgina actual, inclosos els marges, les capçaleres i peus i el fons de les pàgines.

Portada

Obri un diàleg on podreu dissenyar una portada.

Comentaris

Quan hi ha comentaris, es presenta el diàleg de caràcters. Els canvis en la formatació i en la lletra tipogràfica s'apliquen a tots els comentaris.

Guia fonètica asiàtica

Permet afegir comentaris al costat dels caràcters asiàtics a tall de guia de pronunciació.

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i el format de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Marca d'aigua

Insert a watermark text in the current page style background.

Seccions

Canvia les propietats de les seccions definides al vostre document. Per inserir una secció, seleccioneu el text o feu clic al document i trieu Insereix - Secció.

Imatge

Formata la mida, la posició i altres propietats de la imatge seleccionada.

Quadre de text i forma

Obri un submenú per a editar les propietats del quadre de text o la forma que hàgeu seleccionat.

Marc i objecte

Obri un submenú per enllaçar i desenllaçar marcs i, editar les propietats d'un marc seleccionat.

Nom

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar ràpidament al Navegador.

Descripció

Assigns a text alternative and a description to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Ancoratge

Shows anchoring options for the selected object.

Ajusta

Especifiqueu com voleu ajustar el text al voltant d'un objecte. També podeu especificar l'espai entre el text i l'objecte.

Organitza

Changes the stacking order of the selected object(s).

Gira o capgira

Obri un submenú on podeu girar o capgirar una forma o imatge seleccionada. Els quadres de text només es poden girar.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Ens cal la vostra ajuda!