Format

Conté ordes per formatar l'estructura i els continguts del document.

Text

Obri un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Espaiat

Obri un submenú on escollir ordres d'espaiat de text.

Align Text

Opens a submenu where you can align text and objects.

Clona el format

Seleccioneu text o un objecte i feu clic en esta icona. Tot seguit, feu clic en un altre text o arrossegueu, o bé feu clic en un objecte per aplicar-hi la mateixa formatació.

Neteja el format directe

Treu la formatació directa de la selecció.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Numeració i pics

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Estil de pàgina

Especifiqueu els estils de formatació i la disposició de l'estil de pàgina actual, inclosos els marges, les capçaleres i peus i el fons de les pàgines.

Title Page

Opens a dialog where you can design a title page.

Comentaris

When comments are present, the character dialog is presented. Changes to font and font formatting are applied to all comments.

Guia fonètica asiàtica

Permet afegir comentaris al costat dels caràcters asiàtics a tall de guia de pronunciació.

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i el format de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

Seccions

Canvia les propietats de les seccions definides al vostre document. Per inserir una secció, seleccioneu el text o feu clic al document i trieu Insereix - Secció.

Imatge

Formata la mida, la posició i altres propietats de la imatge seleccionada.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Marc i objecte

Opens a submenu to link and unlink frames, and edit properties of a selected frame.

Nom

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar ràpidament al Navegador.

Descripció

Assigna un títol i una descripció a l'objecte seleccionat. Ambdós són accessibles per a les eines d'accessibilitat, i també com a etiquetes alternatives quan exporteu el document.

Ancora

Defineix les opcions d'ancoratge per a l'objecte seleccionat.

Ajusta

Especifiqueu com voleu ajustar el text al voltant d'un objecte. També podeu especificar l'espai entre el text i l'objecte.

Organitza

Changes the stacking order of the selected object(s).

Rotate or Flip

Opens a submenu where you can rotate or and flip a selected shape or image. Text boxes can only be rotated.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Ens cal la vostra ajuda!