Visualitza

Este menú conté ordes per a controlar la visualització en pantalla del document.

Normal

Mostra l'aspecte que tindrà el document al moment d'imprimir-lo.

Web

Mostra el document amb l'aspecte que tindria si es visualitzés a un navegador web. Aquesta opció és útil si esteu creant documents HTML.

Codi font HTML

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

Barres d'eines

Obri un submenú que permet mostrar barres d'eines i amagar-les. Les barres d'eines contenen icones i opcions que permeten accedir ràpidament a les ordes del LibreOffice.

Barra d'estat

Mostra o amaga la barra d'estat a la part superior de la finestra.

Regles

Conté un submenú per a mostrar o amagar els regles horitzontal i vertical.

Barres de desplaçament

Mostra o amaga les barres de desplaçament horitzontal i vertical que s'usen per a canviar l'àrea visible d'un document que no cap a la finestra.

Límits del text

Mostra o amaga els límits de l'àrea imprimible d'una pàgina. Les línies del límit no s'imprimeixen.

Límits de la taula

Mostra o amaga les vores de les cel·les de les taules que no tenen vores. Els límits només són visibles en la pantalla i no s'imprimeixen.

Imatges i diagrames

Mostra o amaga els objectes gràfics d'un document, com ara imatges i diagrames.

Comentaris

Mostra o amaga els comentaris i respostes d'un document.

Comentaris resolts

Permet mostrar o amagar els comentaris resolts.

Marques de formatació

Mostra els caràcters no imprimibles del text, com ara marques de paràgraf, salts de línia, tabuladors i espais.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Mostra l'espai en blanc

Mostra els marges superior i inferior, les zones de capçalera i peu i la separació entre les pàgines del document. Desmarqueu l'opció per a contreure aquests elements i que el document es mostre com un flux de pàgines ininterrompudes. Amagar l'espai en blanc només és possible en la visualització de pàgina única.

Seguiment de canvis

Show

Mostra o amaga els canvis enregistrats

Ombreigs dels camps

Mostra o amaga els ombreigs dels camps en el document, inclosos espais no separables, guionets personalitzats, índexs i notes al peu.

Noms dels camps

Commuta entre mostrar els camps com a noms de camps o com a valors dels camps.Si es marca l'opció es mostren els noms dels camps i si es desmarca es mostren els valors dels camps. Alguns tipus de camps no es poden mostrar.

Paràgrafs amagats

Mostra o amaga els paràgrafs amagats. Esta opció només afecta la visualització en pantalla dels paràgrafs amagats, i no la seua impressió.

Barra lateral

La barra lateral és una interfície gràfica vertical d'usuari que principalment proporciona propietats contextuals, gestió d'estils, navegació de documents i funcions de la galeria multimèdia.

Styles (Sidebar)

Utilitzeu la finestra Estils per a aplicar, crear, editar, afegir i suprimir estils de formatació. Feu doble clic en una entrada per a aplicar-hi l'estil.

Galeria

Obri la Galeria de la barra lateral, on es poden seleccionar imatges i clips d'àudio per inserir-los en un document.

Navigator

Mostra o amaga el Navegador, des d'on podeu saltar ràpidament a diferents parts del document. També podeu utilitzar el Navegador per inserir elements del document actual o d'altres documents oberts, i organitzar els documents mestres. Per editar un element en el Navegador, feu clic amb el botó dret a l'element i seleccioneu una orde del menú contextual. Si ho voleu, podeu acoblar el Navegador a l'extrem del vostre espai de treball.

Fonts de dades

Enumera les bases de dades que estan registrades al LibreOffice i permet gestionar-ne el contingut.

Pantalla completa

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Escala

Redueix o amplia la visualització del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!