Edita

Este menú conté ordes per editar el contingut del document actual.

Desfés

Reverteix l'última ordre o entrada que heu introduït. Per a seleccionar l'ordre que voleu revertir, feu clic a la fletxa situada al costat de la icona Desfés a la barra Estàndard.

Refés

Reverteix l'acció de l'última ordre Desfés. Per a seleccionar el pas Desfés que voleu revertir, feu clic a la fletxa situada al costat de la icona Refés a la barra Estàndard.

Repeteix

Repeteix l'última orde. Esta orde està disponible al Writer i al Calc.

Retalla

Suprimeix la selecció i la copia al porta-retalls.

Copia

Copia la selecció al porta-retalls.

Enganxa

Insereix el contingut del porta-retalls a la ubicació del cursor i reemplaça el text o els objectes seleccionats.

Paste Special Menu

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Selecciona-ho tot

Selecciona tot el contingut del fitxer, del marc o de l'objecte de text actual.

Mode de selecció

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Select Text

You can enable a selection cursor in a read-only text document.

Busca

Commuteu la visibilitat de la barra d'eines de Busca per buscar text o navegar per un document per element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Go to Page

Opens a dialog box to enter which page number should be shown.

Seguiment de canvis

Enumera les ordes disponibles per fer el seguiment de canvis al fitxer.

Comments Menu

Shows a submenu that gives options to reply to comments from other users, resolve and delete comments.

Enllaç

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Referència

Un submenú que ofereix possibilitats per a editar notes al peu, notes finals, entrades d'índex i entrades bibliogràfiques.

Camps

Obri el diàleg on podeu editar les propietats d'un camp. Feu clic davant del camp i, a continuació, seleccioneu esta orde. Al diàleg, podeu utilitzar els botons de cursor per desplaçar-vos als camps anterior i següent.

Enllaços externs

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Objecte OLE

Vos permet editar un objecte OLE seleccionat que s'haja inserit mitjançant el submenú Insereix ▸ Objecte OLE.

Intercanvia la base de dades

Canvia les fonts de dades per al document actual. Per visualitzar correctament el contingut dels camps inserits, la base de dades de reemplaçament ha de contindre noms de camps idèntics.

Cursor directe activat/desactivat

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

Edit Mode

Enables you to edit a read-only document or database table. Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Ens cal la vostra ajuda!