Fitxer

Estes ordes s'apliquen al document actual, obren un document nou o tanquen l'aplicació.

Nou

Crea un document nou del LibreOffice.

Obri

Permet obrir un fitxer local o remot o importar-ne un.

Open Remote

Obri un document ubicat en un servei de fitxers remots.

Documents recents

Enumera els últims fitxers que heu obert. Feu clic al nom d'un fitxer de la llista per obrir-lo.

Tanca

Tanca el document actual sense eixir del programa.

Auxiliars

Facilita la creació de cartes personals i de negocis, faxos, agendes, presentacions i altres.

Plantilles

Permet organitzar les plantilles i editar-les, i també guardar el fitxer actual com a plantilla.

Torna a carregar

Reemplaça el document actual per l'última versió que s'ha guardat.

Versions

Guarda diverses versions del document actual al mateix fitxer i les organitza. També podeu obrir versions anteriors, suprimir-les i comparar-les.

Guarda

Guarda el document actual.

Guarda en remot...

Guarda un document ubicat en un servei de fitxers remots.

Anomena i guarda

Guarda el document actual en una altra ubicació, o bé amb un nom de fitxer o un tipus de fitxer diferent.

Guarda-ho tot

Guarda tots els documents del LibreOffice modificats.

Guarda una còpia

Guarda una còpia del document actual amb un altre nom o ubicació.

Exporta

Guarda el document actual amb un nom i un format diferents a la ubicació que indiqueu.

Exporta com a...

Exporta el document en els formats PDF o EPUB.

Envia

Envia una còpia del document actual a diverses aplicacions.

Mostra la previsualització al navegador web

Crea una còpia temporal del document actual en format HTML, obri el navegador web per defecte del sistema i mostra el fitxer HTML en este navegador.

Previsualització d'impressió

Mostra una previsualització de la pàgina impresa o tanca la previsualització.

Imprimeix

Imprimeix el document actual, la selecció o les pàgines que indiqueu. També podeu definir les opcions d'impressió per al document actual. Pot ser que les opcions d'impressió varien en funció de la impressora i del sistema operatiu que utilitzeu.

Configuració de la impressora

Seleccioneu la impressora per defecte que s'ha d'utilitzar per al document actual.

Propietats del document

Mostra les propietats del fitxer actual, incloses les estadístiques com ara el recompte de paraules i la data de creació del fitxer.

Signatures digitals

Permet afegir signatures digitals als documents i suprimir les signatures existents. També podeu utilitzar este diàleg per visualitzar certificats.

Ix

Tanca tots els programes del LibreOffice i vos sol·licita guardar els canvis. Aquesta ordre no existeix en sistemes macOS.

Ens cal la vostra ajuda!