Fitxer

Aquestes ordres s'apliquen al document actual, creació d'un document, obertura d'un document existent, o tancament de l'aplicació.

Nou

Crea un document nou del LibreOffice.

Open

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Obri remot

Obri un document ubicat en un servei de fitxers remots.

Documents recents

Enumera els últims fitxers que heu obert. Feu clic al nom d'un fitxer de la llista per obrir-lo.

Tanca

Tanca el document actual sense eixir del programa.

Auxiliars

Vos guia a través de la creació de cartes personals i professionals, faxos, agendes, etc.

Plantilles

Permet organitzar les plantilles i editar-les, i també guardar el fitxer actual com a plantilla.

Torna a carregar

Reemplaça el document actual per l'última versió que s'ha guardat.

Versions

Guarda diverses versions del document actual al mateix fitxer i les organitza. També podeu obrir versions anteriors, suprimir-les i comparar-les.

Guarda

Guarda el document actual.

Anomena i guarda

Guarda el document actual en una altra ubicació, o bé amb un nom de fitxer o un tipus de fitxer diferent.

Guarda en remot...

Guarda un document ubicat en un servei de fitxers remots.

Guarda una còpia

Guarda una còpia del document actual amb un altre nom o ubicació.

Guarda-ho tot

Guarda tots els documents del LibreOffice modificats.

Exporta

Guarda el document actual amb un nom i un format diferents a la ubicació que indiqueu.

Export As

Exporta el document en els formats PDF o EPUB.

Envia

Envia una còpia del document actual a diverses aplicacions.

Mostra la previsualització al navegador web

Crea una còpia temporal del document actual en format HTML, obri el navegador web per defecte del sistema i mostra el fitxer HTML en este navegador.

Previsualització d'impressió

Mostra una previsualització de la pàgina a imprimir o la tanca si ja s'ha obert.

Imprimeix

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Configuració de la impressora

Select the default printer for the current document and change printing options.

Propietats

Mostra les propietats del fitxer actual, incloses les estadístiques com ara el recompte de paraules i la data de creació del fitxer.

Signatures digitals

Permet afegir signatures digitals als documents i suprimir les signatures existents. També podeu utilitzar este diàleg per visualitzar certificats.

Ix del LibreOffice

Tanca tots els programes del LibreOffice i vos demana que guardeu els canvis. Aquesta ordre no existeix en els sistemes macOS.

Ens cal la vostra ajuda!