Menús

La secció següent mostra una llista dels temes d'ajuda disponibles per als menús i els diàlegs.

Icona de nota

Heu de seleccionar la finestra que conté el document en què voleu treballar per poder utilitzar les ordes de menú. De la mateixa manera, heu de seleccionar un objecte en el document per poder utilitzar les ordes de menú associades a l'objecte.


Icona d'avís

Els menús són sensibles al context. Això vol dir que els elements del menú que estan disponibles són rellevants per al treball que s'està duent a terme. Si el cursor està ubicat al text, llavors tots els elements de menú que es necessiten per editar text estan disponibles. Si heu seleccionat gràfics en el document, veureu tots els elements de menú que es poden utilitzar per editar gràfics.


Fitxer

Estes ordes s'apliquen al document actual, obren un document nou o tanquen l'aplicació.

Edita

Este menú conté ordes per editar el contingut del document actual.

Visualitza

Este menú conté ordes per a controlar la visualització en pantalla del document.

Insereix

El menú Insereix conté ordes per a inserir elements nous en el document. Això inclou imatges, contingut multimèdia, diagrames, objectes d'altres aplicacions, enllaços, comentaris, símbols, notes al peu i seccions.

Format

Conté ordes per formatar l'estructura i els continguts del document.

Estils

Conté ordres per a aplicar, crear, modificar, actualitzar, carregar i gestionar estils en un document de text.

Formulari

Conté ordres per a activar el mode de disseny de formulari, obrir els auxiliar de controls i inserir controls de formulari en el document de text.

Taula

Mostra ordes per a inserir, editar i suprimir una taula en un document de text.

Eines

Conté eines ortogràfiques, una galeria d'objectes d'art que podeu afegir al document, i també eines per configurar els menús i les preferències de configuració del programa.

Finestra

Conté ordes per manipular i visualitzar les finestres dels documents.

Ajuda

El menú Ajuda permet iniciar i controlar el sistema d'ajuda del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!