Addició de pics

Per afegir pics

  1. Seleccioneu el paràgraf o els paràgrafs als quals vulgueu afegir pics.

  2. On the Formatting Bar, click the Toggle Unordered List icon (Shift+F12).

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

note

To remove bullets, select the bulleted paragraphs, and then click the Toggle Unordered List icon on the Formatting Bar.


Per formatar els pics

Ens cal la vostra ajuda!