Formatar el text com a superíndex o subíndex

  1. Seleccioneu el text que vulgueu formatar com a superíndex o subíndex.

  2. Realitzeu una de les accions següents:

Ens cal la vostra ajuda!