Guardar documents de text en format HTML

Podeu guardar un document del LibreOffice Writer en format HTML per tal de poder-lo visualitzar en un navegador web. Si ho voleu, podeu associar un salt de pàgina amb un determinat estil de paràgraf d'encapçalament per generar una pàgina HTML separada cada vegada que este estil aparega en el document. El LibreOffice Writer crearà automàticament una pàgina amb enllaços a cadascuna d'estes pàgines.

When you save a text document in HTML format, any graphics in the document are saved into the HTML document as embedded data streams. LibreOffice tries to keep the original format of graphics, i.e. JPEG pictures or SVG images will be saved into HTML as such. All other graphic formats are saved as PNG.

  1. Apliqueu un dels estils de paràgraf d'encapçalament per defecte del LibreOffice, per exemple "Encapçalament 1", als paràgrafs on vulgueu generar una nova pàgina HTML.

  2. Trieu Fitxer ▸ Envia ▸ Crea un document HTML.

  3. En el quadre Estils, seleccioneu l'estil de paràgraf que vulgueu utilitzar per generar una pàgina HTML nova.

  4. Introduïu un camí i un nom per al document HTML i a continuació feu clic a Guarda.

Ens cal la vostra ajuda!