Protecció del contingut al LibreOffice Writer

A continuació es presenten les diverses maneres de protegir el contingut al LibreOffice Writer per tal que no es puga modificar o suprimir.

Protecció de seccions al LibreOffice Writer

Podeu protegir contra canvis qualsevol secció d'un document de text del LibreOffice Writer, i amb una contrasenya opcional.

warning

Aquesta funcionalitat no s'ha dissenyat com a mesura de seguretat de la informació. Només és una eina per a evitar modificacions accidentals.


Activació de la protecció

La informació que s'ha de protegir ha de col·locar-se en una secció. Per a crear o seleccionar una secció:

 1. Si la secció no existeix: seleccioneu el text, llavors trieu el menú Insereix ▸ Secció... .

 2. Si la secció ja existeix: trieu el menú Format ▸ Seccions... i seleccioneu la secció en la llista Secció o feu clic amb el botó dret sobre la secció al Navegador i trieu Edita....

Per a activar la protecció

 1. Si voleu protegir els continguts sense la contrasenya, trieu la casella Protegeix sota Protecció d'escriptura.

 2. If you want the protection with a password, choose Protect and With password check boxes and click on the Password… button. Enter and confirm a password of at least five characters.

Modificació de la protecció

trieu el menú Format ▸ Seccions... i seleccioneu la secció en la llista Secció o feu clic amb el botó dret sobre la secció al Navegador i trieu Edita....

 1. If the protection does not have a password and you would like to use one, choose the With password checkbox, click the Password button, and enter and confirm a password of at least five characters.

 2. If the protection has a password and you want to clear it, uncheck the With password box under Write protection and enter the correct password.

 3. If the section is protected with a password and you want to change it, click on the Password button in the Edit Sections window and enter the correct password twice.

Desactivació de la protecció

trieu el menú Format ▸ Seccions... i seleccioneu la secció en la llista Secció o feu clic amb el botó dret sobre la secció al Navegador i trieu Edita....

 1. If the protection does not have a password, uncheck the Protect box under Write protection.

 2. If the protection has a password, uncheck the Protect box under Write protection and enter the correct password.

Protecció de cel·les en una taula del LibreOffice Writer

You can protect the contents of individual cells of tables or whole table in LibreOffice Writer from changes.

warning

Aquesta funcionalitat no s'ha dissenyat com a mesura de seguretat de la informació. Només és una eina per a evitar modificacions accidentals.


Activació de la protecció

 1. For one or several cells, place the cursor in a cell or select needed several cells. Choose the Table - Protect Cells in menu bar.

 2. For whole table, select the table, and choose the Table - Protect Cells in menu bar.

Desactivació de la protecció

note

If necessary, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids and select Enable cursor under the Protected Areas.


 1. Place the cursor in the cell or in the selected cells and choose the Table - Unprotect Cells in menu bar.

 2. For whole table, right-click on the table in the Navigator, and choose Table - Unprotect in the context menu or select the whole table and choose Table - Unprotect Cells in menu bar.

Protecció de contingut de les taules de contingut i índexs

Tables of contents and indexes created in LibreOffice Writer, are automatically protected against accidental changes.

warning

Aquesta funcionalitat no s'ha dissenyat com a mesura de seguretat de la informació. Només és una eina per a evitar modificacions accidentals.


Activació de la protecció

 1. Right-click in the index or table of contents. Choose Edit Index... in the context menu. Choose Protected against manual changes on the Type tab.

 2. Right-click on the index or table of contents in the Navigator and choose Index - Read-only item.

Desactivació de la protecció

note

If necessary, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids and select Enable cursor under the Protected Areas.


 1. Right-click in the index or table of contents. Choose Edit Index... in the context menu. Uncheck Protected against manual changes on the Type tab.

 2. Right-click in the index or table of contents in the Navigator and uncheck Index - Read-only.

Protecting fields and bookmarks from changes

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields to protect all fields against changes. Use this protection to prevent accidental changes in fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks to protect all bookmarks against changes. Use this protection to prevent accidental bookmark changes.

Protection of the whole LibreOffice Writer document from changes.

You can protect the contents of LibreOffice Writer document from changes, with one of the following file formats: .doc, .docx, .odt, .ott.

warning

Aquesta funcionalitat no s'ha dissenyat com a mesura de seguretat de la informació. Només és una eina per a evitar modificacions accidentals.


To enable the protection of the whole document, go to - LibreOffice Writer - Compatibility and choose Protect form. To disable protection, uncheck it.

Ens cal la vostra ajuda!