Impressió d'un fullet

Podeu imprimir un document del Writer en format fullet. Mitjançant esta característica, el Writer imprimirà dues pàgines en cada cara del full, de manera que quan el doblegueu pugueu llegir el document com si es tractés d'un llibre.

Quan creeu un document que vulgueu imprimir com a fullet, utilitzeu l'orientació vertical per a les pàgines. El Writer aplicarà el format de fullet quan imprimiu el document.

LibreOffice is not designed to handle brochure printing of documents that include landscape page orientations, but it is possible to print such documents.

It is not possible to print a large image across two pages. Cut the image into two parts, and insert each part on different pages.

Per imprimir un fullet

  1. Trieu Fitxer ▸ Imprimeix.

  2. En el diàleg Imprimeix, feu clic a Propietats.

  3. Definiu en horitzontal l'orientació del paper en el diàleg de propietats de la vostra impressora.

Icona de consell

Si la vostra impressora imprimeix a doble cara, i tenint en compte que els fullets sempre s'imprimeixen en mode horitzontal, haureu d'utilitzar la configuració "doble cara - vora curta" del diàleg de configuració de la impressora.


  1. Return to Print dialog.

  2. In the Page Layout section, select Brochure.

  3. For a printer that automatically prints on both sides of a page, specify in the Range and Copies section to include Odd and Even Pages.

  1. Click Print.

Si imprimiu un document vertical en una pàgina horitzontal, dos costats oposats d'un fullet s'imprimiran l'un al costat de l'altre. Si teniu una impressora amb capacitat d'impressió a doble cara, podeu crear un fullet des del document sense haver d'intercalar les pàgines més tard. Si la vostra impressora només disposa d'impressió a una cara, podeu aconseguir este efecte imprimint en primer lloc els anversos amb l'opció "Anversos / pàgines de la dreta / pàgines senars" activada, tornant a introduir tota la pila de paper a la impressora i imprimint tots els reversos amb l'opció "Reversos / pàgines de l'esquerra / pàgines parelles" activada.

Icona de nota

If LibreOffice prints the pages in the wrong order, select Print in reverse order in the Range and Copies section, and then print the document again.


Ens cal la vostra ajuda!