Modifying Numbering in an Ordered List

You can remove the numbering from a paragraph in an ordered list or change the number that an ordered list starts with.

If you want numbered headings, choose Tools - Heading Numbering. This command opens a dialog where numbering schemes can be assigned to paragraph styles used for headings. Do not use the Toggle Ordered List icon on the Formatting Bar or the Format - Bullets and Numbering dialog.

Per a treure el número d'un paràgraf dins una llista ordenada

  1. Feu clic al davant del primer caràcter del paràgraf del qual vulgueu suprimir la numeració.

  2. Realitzeu una de les accions següents:

To Change the Number That an Ordered List Starts With

  1. Click anywhere in the ordered list.

  2. Choose Format - Bullets and Numbering, and then click the Customize tab.

  3. Introduïu el nombre amb el que voleu iniciar la llista al quadre Inicia a.

  4. Feu clic a D'acord.

Ens cal la vostra ajuda!